Psihološke implikacije

In this page

  Suočavanje sa problemima nije lako. Mnogi pacijenti provedu čitav život pokušavajući da pronađu prave strategije za suočavanje sa stresom i anksioznošću.

  Naročito je važno da se ne bojite da potražite pomoć.

  Anksioznost i stres mogu dovesti do depresije. Ne dozvolite da dođe do toga. Depresija je dug i skriven proces. Postoje neki znakovi koji se uporno ponavljaju i koji mogu da ukažu na depresiju.

  Ako se konstantno u periodu od nekoliko nedelja osećate tužno ili loše raspoloženi, nedostaje vam energije, gubite interesovanje, osećate tugu ili uznemirenost, to može ukazati na početne znake depresije. Prepoznajte znake koje vam šalju vaše telo i um i potražite savet od svog lekara koji po potrebi može da vas uputi na psihoterapeuta.

  Opcija lečenja psihoterapijom

  Psihoterapija se bavi psihološkim i psihosomatskim problemima. Njen fokus je lečenje depresije, anksioznosti, sumnji i psihosomatskih poremećaja. Termin „psihosomatsko“ opisuje principe odnosa između tela, uma i duše. Zasniva se na pretpostavci da psihološki problemi takođe utiču na organizam gde postaju i evidentni.

  EM-17740, 09/2019

  Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson