In this page

Lečenje

Crohn_Treatment_Lečenje.jpg

Kronova bolest je hronično doživotno oboljenje. Može se lečiti, ali se ne može izlečiti. To znači da ova bolest zahteva trajno lečenje sa ciljem postizanja potpunog i dugotrajnog zaceljenja sluzokože creva jer je to jedini način da se spreči trajno oštećenje digestivnog trakta.

Lečenje Kronove bolesti

Lečenje Kronove bolesti se sprovodi raznim medikamentima i drugim opcijama lečenja kao što su hirurške intervencije i terapijske dijete. Gastroenterolog određuje način lečenja na osnovu lokalizacije bolesti i toga koliko je ona ozbiljna, na osnovu povezanih komplikacija i na osnovu reakcije pacijenta na prethodne terapije. Razgovor sa psihologom, kao i prestanak pušenja, mogu pozitivno da utiču na lečenje.

Terapije lekovima

Terapije lekovima

Operacija

Prva opcija lečenja Kronove bolesti je terapija lekovima. Međutim, nekim pacijentima koji boluju od Kronove bolesti će biti potrebna operacija. Operacija je potrebna u slučajevima kada lekar otkrije maligno tkivo ili potencijalno kancerogene indikatore u debelom crevu ili kada lekovi izazivaju ozbiljne neželjene reakcije ili više nemaju dejstvo. Operacija je potrebna i/ili kada Kronova bolest izaziva komplikacije kao što su apsces creva, perforacija creva, fistule, blokade ili opstrukcije creva.

Dodatne mere

Iako psihološki faktori nisu odlučujući za razvoj Kronove bolesti, oni mogu imati uticaja na subjektivni doživljaj bolesti.

EM-17740; 09/2019