Život sa Kronovom bolešću

In this page

    Kronova bolest se najčešće javlja između 15. i 35. godine života, tj. u vreme koje se poklapa sa pubertetom I promenama na ličnom i profesionalnom planu. Nakon završetka školovanja, mnogi pacijenti sebi postavljaju pitanje: šta sada? To je životna faza u kojoj dolaze pitanja o seksualnosti, partnerima i planiranju porodice.

    Ako već niste, pridružite se lokalnoj grupi za podršku pacijentima. Ovde pogledajte spisak lokalnih grupa za podršku pacijentima.


    EM-17740, 09/2019