Psihološke implikacije

In this page

    Stres i neprijatnost su svakodnevno prisutni kod pacijenata koji boluju od Kronove bolesti. Tipični znaci – dijareja, bol i grčevi – izazivaju visok nivo stresa koji je u većini slučajeva povezan sa duboko usađenim strahom da nećete moći da prevaziđete svakodnevni strah da će se sporadično javljati novi napadi bolesti. Strah od medicinskih ispitivanja i testova ili operacije su dodatni faktori stresa.

    Bolesti mora da se pristupi proaktivno i odlučno.

    Naravno, to zavisi od svakog pojedinačnog pacijenta, njegovih/njenih ličnih okolnosti i sposobnosti da se nosi sa stresom. Kronova bolest i njene višestruke manifestacije su faktori stresa koji mogu da utiču na vaš život. Vi treba da preuzmete inicijativu i da se proaktivno suočite sa svojim strahovima, stresom i bolešću. Započnite svoje putovanje sa samorefleksijom ili samorelaksacijom. Ako ne znate i ne razumete svoje strahove, ne možete ih savladati. Nema sumnje da Kronova bolest donosi brojne promene u vaš život. Odlazak u bioskop, restoran ili u šoping centar može da bude veoma stresan za mnoge pacijente, naročito na početku, ali treba da održavate pozitivan stav i optimističan pogled na život.

    EM-17740, 09/2019