Moje IBC putovanje: svakodnevni život

Moje IBC putovanje: svakodnevni život

Postavljanje dijagnozea IBC-a za mnoge ljude može biti vrlo uznemirujuće, a živeti sa njenim simptomima može imati značajan uticaj na svakodnevni život.

Prava podrška i savet mogu pomoći osobama da prevaziđu neke od problema koji su sastavni deo života sa IBC-om i da budu ispunjeni u životu. Podrška i saveti mogu doći u različitim oblicima jer su svačije potrebe različite. "Moje IBC putovanje: svakodnevni život" fokusira se na najčešće probleme sa kojima se susreću osobe sa IBC-om i na načine kako da se oni prevaziđu. Pročitajte više o Kronovoj bolesti na janssenwithme.rs.

Ovaj video je izradila kompanija Janssen u saradnji sa Evropskom federacijom udruženja za Kronovu bolest i Ulcerozni kolitis (European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA). Za više informacija o EFCCA, posetite http://www.efcca.org/

EM-17740, 09/2019