Pustolovine pacijenta koji živi sa psorijazom

Pustolovine pacijenta koji živi sa psorijazom

Možete da čujete iskustva i izazove sa kojima se susreće osoba obolela od psorijaze.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson