Partneri

Organizacija

Rak krvi (AML, HLL, MM...)

LIPA - Udruženje obolelih od limfoma Bulevar Nemanjića 9/30, Niš
Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije Beograd

Gastroenterologija (ulcerozni kolitis, inflamatorne bolesti creva)

UKUKS - Udruženje za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije Beograd

Infektivne bolesti & vakcine

POTENT - Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje

Mentalno zdravlje

VIDEA – Udruženje građana za podršku osobama sa psihičkim smetnjama Vladimira Radovanovića 2, Beograd
HERC - Udruženje za podršku ljudima sa neurozom

Multipla skleroza

Društvo multiple skleroze Srbije

Psorijaza

Udruženje Pacijenti protiv psorijaze 3P Beograd

Plućna hipertenzija

Plućna hipertenzija Srbija