Karcinom prostate

Karcinom prostate

Iako je karcinom prostate jedan od najčešćih maligniteta kod muškaraca, i na njega otpada 25% svih novih slučajeva karcinoma u regionu Evrope,1 samo je 48% muškaraca u Evropi svesno rizika od karcinoma prostate i mogućnosti za njegovo rano otkrivanje.2 Štaviše, osetljiva priroda ove bolesti3 i povezana dejstva terapije mogu da navedu neke muškarce kojima je dijagnostikovan karcinom prostate da o tome ćute pred ljudima oko sebe, uključujući njihovu porodicu, prijatelje i zdravstvene radnike.2 Za zajednicu pacijenata obolelih od karcinoma prostate važno je da se više zna o simptomima i da se obezbedi da veći broj muškaraca traži savet lekara i dobije blagovremenu dijagnozu, što može da ima povoljan uticaj na razvoj bolesti.4

Šta je to karcinom prostate?

Prostata je žljezda otprilike veličine oraha – iako često veća kod starijih muškaraca - i nalazi se između penisa i bešike.5 Ona proizvodi spermu koja se onda prenosi kroz uretru koja se pruža sredinom penisa.5 Karcinom prostate nastaje kada normalne ćelije u prostati mutiraju i počnu nekontrolisano da rastu.6 Ponekad kancerske ćelije mogu da izađu iz prostate i prošire se na druge delove tela.6 Lekari prave sledeće razlike između različitih vrsta karcinoma prostate:
Lokalizovani karcinom prostate: rast karcinom je ograničen na žlezdu prostatu i nije se proširio na druge delove tela.7 Brzina kojom karcinom raste i širi se može da se razlikuje od čoveka do čoveka.7
Lokalno uznapredovali karcinom prostate: ovaj karcinom se proširio nešto izvan žljezde prostate u okolnu oblast/okolne oblasti.8
Metastatski karcinom prostate: ovaj karcinom se raširio u druge delove tela i više se ne može izlečiti.2

Koliko je čest karcinom prostate?


Karcinom prostate je najčešći malignitet kod muškaraca, i on čini 25% svih novih slučajeva karcinoma koji se dijagnostikuju kod muškaraca.1 Svake godine karcinom prostate se dijagnostikuje kod približno 450.000 muškaraca u Evropi,4 a sa ovom bolešću živi više od 2 miliona Evropljana.2

Nažalost, još uvek nije jasno šta je uzročnik karcinoma prostate9, ali su prepoznati i dobro utvrđeni faktori rizika:4

 • Godine starosti: rizik od karcinoma prostate raste s godinama. Prosečna starost u trenutku postavljanja dijagnoze je 69 godina.
 • Etničko poreklo: karcinom prostate se najčešće dijagnostikuje kod muškaraca afričkog porekla.

 • Porodična istorija: oni koji imaju slučajeve karcinoma prostate u porodici su u većem riziku da ga i sami razviju.

Iako veza između gojaznosti i karcinoma prostate nije jasna, dobro osmišljene studije su utvrdile da gojaznost može da ima važan uticaj na progresiju ove bolesti. Agresivnije forme ove bolesti su češće kod gojaznih muškaraca.4

Koji su simptomi karcinoma prostate?


Karcinom prostate je često asimptomatska, ‘tiha bolest’ što znači da nema nikakvih specifičnih simptoma sa kojima se dovodi u vezu. Povremena začepljenja (nemogućnost mokrenja) i pojačana i često i iznenadna potreba za mokrenjem su česti simptomi starijeg životnog doba. Međutim, kada je bol uporan, a mokrenje postaje sve neprijatnije, možda se ne radi samo o starenju.9

Uzrok karcinoma prostate uglavnom je nepoznat, a mnogi ljudi ne pokazuju nikakve povezane simptome u ranim stadijumima ove bolesti.10

Urinarni simptomi kao što su stalna i iznenadna potreba za mokrenjem, otežano mokrenje, slab mlaz i osećaj da Vam se bešika nije sasvim ispraznila obično su rani pokazatelji karcinoma prostate, iako oni mogu da budu pokazatelji i nemalignih oboljenja prostate kao što su povećana prostata i prostatitis.10

Drugi simptomi mogu da se jave u odmaklijim stadijuma karcinoma prostate, što znači da je rak probio samu prostatu i verovatno se proširio na druge delove tela.10 Ovo može da uključi:10

 • Bol u leđima, kuku ili karlici

 • Krv u urinu ili spermi

 • Otežano postizanje erekcije

 • Neočekivani gubitak telesne težine

Važno je da zakažete dolazak kod lekara što pre čim Vam se pojave ovakvi simptomi.10 Ranije dijagnostikovanje karcinoma prostate će verovatno imati i bolju prognozu i lakše će se lečiti.11

Koje metode se koriste za postavljanje dijagnoze i utvrđivanje stadijuma raka prostate


Postoje različiti alati za postavljanje dijagnoze,12 a najčešći su sledeći:

 • Digitalni rektalni pregled (DRP): lekar manuelno pregleda rektum da uoči eventualne promene u Vašoj prostati.

 • Test na antigen specifičan za prostatu (PSA): ovo je analiza krvi kojom se otkriva nivo PSA, belančevine koju proizvodi prostata i može da ukaže na prisustvo bolesti.

 • Biopsija prostate: u slučaju da rezultati testa PSA, DRP ukazuju na sumnju na karcinom prostate, najverovatnije će biti potrebno da Vam se uradi biopsija prostate. Bićete upućeni lekaru koji će uzeti mali uzorak tkiva iz Vaše prostate za pregled.13

 • Glisonov skor: ako biopsija potvrdi prisustvo karcinoma prostate, biće određen i gradus bolesti. Ovaj gradus se zasniva na tome koliko abnormalno karcinom izgleda pod mikroskopom. Glisonov skor je test koji pokazuje koliko je agresivan karcinom prostate. Veći broj govori da je agresivniji i da je verovatnije da će se širiti.13

 • Ostalo: Snimanje magnetnom rezonancom (MRI), Kompjuterizovana tomografija (CT) ili pozitronska emisiona tomografija (PET) mogu da daju bolju sliku veličine karcinoma i obima raširenosti.

Ovo su različiti stadijumi karcinoma prostate:14

Stadijum I

Stadijum II

Stadijum II i III

Stadijum IV

Stadijum I

Karcinom je ograničen samo na prostatu i obično se ne može napipati

Stadijum II

Karcinom je još uvek samo u prostati, ali se može napipati rektalnim pregledom

Stadijum II i III

Kancer je počeo da se širi i izvan prostate na okolna tkiva

Stadijum IV

Karcinom se raširio na druge delove tela kao što su bešika, rektum ili kosti

Lečenje i nega

Kada se radi o karcinomu prostate postoji nekoliko mogućnosti lečenja, i obično je na pacijentu da odluči kojim putem će ići. Ako je Vaš karcinom asimptomatičan i niskorizičan, terapija bi mogla više da Vam naškodi nego da pomogne.15 U nekim slučajevima se savetuje aktivni nadzor, što iziskuje redovne kontrole testom antigena specifičnog za prostatu (PSA), digitalni rektalni pregled (DRP), snimanje magnetnom rezonancom (MRI) i druge preglede. Ponekad su potrebne i ponovne biopsije. Ako se rezultati ovih testova promene, dolazi u obzir terapija.16

Kada se dijagnostikuje lokalno uznapredovali karcinom prostate, lečenje će zavisiti od pojedinačnog slučaja svakog pacijenta. Vaš lekar će da predloži odgovarajući plan na osnovu Vaših godina starosti, zdravlja i stadijuma karcinoma.17

Obično se koriste sledeći standardni pristupi terapiji:18

 • Aktivni nadzor: lekovi, zračenje i operacije se ne koriste. Periodična provera da se uoči znaci da karcinom raste. Aktivni nadzor dolazi u obzir kada je karcinom prostate mali, kada se očekuje da raste sporo, kada je ograničen na jedan deo Vaše prostate, i ne daje nikakve znake niti simptome. Ako imate nekih zdravstvenih problema zbog kojih Vam neke terapije ne odgovaraju, aktivni nadzor i tu može da bude razuman pristup.19
 • Hirurško lečenje: uklanjanje kancerskih ćelija vađenjem prostate.
 • Terapija zračenjem: korišćenje zračenja da se ubiju kancerske ćelije.
 • Hormonska terapija: sprečava kancerske ćelije da koriste hormone koji su im potrebni za rast.
 • Hemioterapija: primena posebnih lekova koji smanjuju ili ubijaju karcinom. Ovi lekovi mogu da budu pilule ili da se daju kroz venu, ili da se koriste oba načina.

Kao i svaka druga terapija, i lečenje karcinoma može da izazove neželjena dejstva, pa je važno da o mogućnostima koje imate porazgovarate sa lekarskim timom koji brine o Vama.17 Budite otvoreni i iskreni što više možete i recite sve što Vas brine i utiče na Vašu odluku koja treba da zadovolji Vaše potrebe za lečenjem.18

Ako Vam se dijagnostikuje metastatski karcinom prostate, Vaš lekar će savetovati primenu terapije da se simptomi kontrolišu i ublaže.9

Živeti s karcinomom prostate


Saznanje da Vam je dijagnostikovan karcinom može da bude potresno iskustvo i može da utiče na Vaš svakodnevni život, rad i odnose sa ljudima.20 Normalno je da osetite strah, neizvesnost, pa čak i bes. Briga o sebi je neophodna i za Vas i za ljude bliske Vama.7 Budite iskreni. Recite im kako se osećate i šta Vam je potrebno da se sa svojim stanjem izborite.20

Muškarci kojima je dijagnostikovan karcinom prostate i dalje mogu da žive svoj svakodnevni život, ali ih često brine da će bolest napredovati. Ako imate progresivniju formu karcinoma, možda se ne osećate dovoljno dobro da nastavite da živite kako ste navikli, a od terapija možete da se osećate umorno i loše.20

Važno je da se fokusirate na svoju konkretnu situaciju i šta Vam nudi najbolji kvalitet života. Budite svesni da niste sami i da možete da svog lekara zamolite da Vas uputi na udruženja pacijenata i socijalne službe koje mogu da pruže podršku i Vama i Vašim najmilijima. Zdrava ishrana i redovne fizičke aktivnosti prilagođene Vašoj ličnoj situaciji mogu da pomognu da savladate neželjena dejstva i pruže Vam neophodno emocionalno olakšanje.21

Šta da pitate svog lekara?


Dole imate niz primera pitanja koja mogu da Vam pomognu da započnete razgovor sa svojim lekarom. Možda postoje i druga relevantna pitanja na bazi Vaših simptoma, stadijuma i medicinske istorije koja ovde nisu navedena.

 • Koji će mi testovi/analize biti potrebni?
 • Kako i kada ću dobijati rezultate? Ko će mi te rezultate objasniti?

 • Koliko je uznapredovala moja bolest i šta mogu da očekujem?

 • Kakve su mogućnosti lečenja? Za koliko vremena moram da donesem odluku?

 • Koja su moguća neželjena dejstva?

 • Šta se dešava ako terapija ne bude delotvorna?

 • Kako će ovo da utiče na moj svakodnevni život?

 • Koje simptome i neželjena dejstva treba odmah da Vam saopštim?

 • Ima li neko kliničko ispitivanje u koje mogu da se uključim?

 • Možete li me uputiti na neku grupu za podršku?

Janssen i karcinom prostate


U Janssenu, mi smo snažno opredeljeni za nalaženje rešenja za najhitnije nezadovoljene medicinske potrebe našeg vremena tako što ćemo otvarati nove puteve i uvoditi pristupe sa ciljem da karcinom ne bude samo bolest koju ćemo kontrolisati, već koju ćemo moći da izlečimo.22

Mi sve svoje napore ulažemo u ovu misiju, i dok oči držimo usmerene na cilj, u međuvremenu slavimo male, svakodnevne pobede u borbi protiv karcinoma. Opredeljeni smo na podizanje nivoa svesti i znanja i angažovanje većeg broja ljudi u razgovorima o karcinomu prostate jer efikasno rano otkrivanje predstavlja ključ za smanjenje stope smrtnosti od karcinoma prostate,23 što predstavlja još jednu malu pobedu nad karcinomom.

Rečnik pojmova


 • Glisonov skor: ovaj skor se koristi za određivanje gradusa karcinoma prostate.24
 • Hematuria: prisustvo krvi u urinu.25
 • Prostatektomija: delimično ili potpuno uklanjanje prostate i dela tkiva oko nje.26
 • Metastatski: kada se karcinom proširi izvan mesta na kome se prvo javio i zahvati druge delove tela, i kada se više ne može izlečiti.2

Povezani sadržaji

KLINIČKA ISPITIVANJA
ZAMOR POVEZAN SA KARCINOMOM: UZROCI, SIMPTOMI, PROCENA I TERAPIJA
PROČITAJTE ČLANAK