Zastupanje interesa pacijenata

Zastupanje interesa pacijenata

Principi efikasnog zastupanja interesa pacijenata

Nije lako biti zastupnik pacijenata i efikasno štititi njihova prava i potrebe. Ovde možete naći neke smernice koje vam mogu pomoći da ostvarite svoju misiju.

Kako predvodnici udruženja pacijenata mogu voditi konstruktivan dijalog sa nadležnim vlastima

Predstavnici pacijenata i organizacije koje zastupaju interese pacijenata imaju sve istaknutiju ulogu u odlukama koje vlade, nacionalne zdravstvene službe i fondovi za zdravstveno osiguranje donose po pitanju zdravstvene zaštite u Evropi. Donosioci odluka posvećuju sve veću pažnju udruženjima pacijenata i perspektivi iz koje ona učestvuju u debatama o zdravstvenoj zaštiti.