Zdravstvena ekonomija

Zdravstvena ekonomija

Obuka o zdravstvenoj ekonomiji za zastupnike pacijenata

Svrha i cilj procene zdravstvenih tehnologija (HTA)

Da li želite da saznate više o proceni lekova i medicinskih sredstava? Pogledajte ovaj video snimak da biste saznali više o prednostima i rizicima procene zdravstvenih tehnologija (HTA).

Pristupi proceni zdravstvenih tehnologija (HTA)

Procena zdravstvenih tehnologija (HTA), ekonomska procena, sistemi zdravstvene zaštite, efikasnost lekova, isplativost, dodatna klinička korist.

Stubovi ekonomske procene

Pogledajte ovaj video snimak da biste razumeli metodologije ekonomske procene u zdravstvenoj zaštiti.

Potreba za politikom refundacije

Potreba za politikom refundacije

Politika refundacije

Politika refundacije se zasniva se na tri stuba, a to su kontrola cene, kontrola količine i propisi u vezi sa refundacijom (participacijom).

Šta je to procena zdravstvenih tehnologija (HTA)?

Procena zdravstvenih tehnologija (HTA) je multidisciplinarna aktivnost koja je namenjena proceni novih zdravstvenih tehnologija. HTA obuhvata sledeće metode:

Uloga procene zdravstvenih tehnologija (HTA) u pristupu inovacijama

Proces formulisanja politike refundacije zavisi od rezultata dobijenih primenom HTA sistema. Drugim rečima, HTA pruža podršku pri donošenju odluka o refundaciji.

Rečnik termina

Rečnik termina