Principi efikasnog zastupanja interesa pacijenata

Principi efikasnog zastupanja interesa pacijenata

Principi efikasnog zastupanja interesa pacijenata
Advocacy Center

Nije lako biti zastupnik pacijenata i efikasno štititi njihova prava i potrebe. Ovde možete naći neke smernice koje vam mogu pomoći da ostvarite svoju misiju.

PHSER/HEM/0318/0001

Povezani sadržaj

Kako predvodnici udruženja pacijenata mogu voditi konstruktivan dijalog sa nadležnim vlastima


Načini finansiranja u sistemu zdravstvene zaštite


Rečnik termina


Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson