Kako dijagnostikovati Kronovu bolest?

Kako dijagnostikovati Kronovu bolest?

Kronova bolest se dijagnostikuje na osnovu kompletne medicinske istorije pacijenta i njegove porodice (anamneze), kliničkog pregleda i testova. Kada lekar sumnja na Kronovu bolest na osnovu anamneze i lekarskog pregleda, obaviće dodatne testove. Ovi testovi mogu da obuhvataju sledeće.

ENDOSKOPIJA

Endoskopija je najvažnija dijagnostička alatka u kojoj se koristi endoskop: tanka, fleksibilna cev s izvorom svetlosti i malom kamerom na vrhu koja šalje sliku ekranu. Gastroenterolog uvodi endoskop u vaš gastrointestinalni trakt. Prilikom pregleda debelog creva, endoskop se uvodi kroz anus (kolonoskopija). Prilikom pregleda gornjeg dela gastrointestinalnog trakta, endoskop se uvodi kroz usta (gastroskopija i enteroskopija).

HISTOLOGIJA

Tokom endoskopije, lekar uzima uzorak tkiva iz zahvaćenih oblasti (biopsija). Uzorak se zatim podvrgava detaljnoj mikroskopskoj analizi. Patohistološko mišljenje je veoma važno zato što potvrđuje bolest, razlikuje različite oblike IBC-a, pokazuje stepen aktivnosti bolesti i potencijalnu displaziju kod dugotrajne bolesti.

LABORATORIJSKI TESTOVI

  • Analiza krvi (broj belih krvnih zrnaca leukocita, trombocita, hemoglobina i markera akutne upale kao što su CRP i ESR) ne potvrđuju postojanje Kronove bolesti. Oni su važni za utvrđivanje aktivnosti bolesti, procenu efikasnosti terapije i za predviđanje pogoršanja bolesti.
  • Analiza stolice (kalprotektina, koristi se za detektovanje akutne upale u crevima). Detekcija kalprotektina u stolici pomaže u razlikovanju hroničnih inflamatornih bolesti creva i za procenu aktivnosti upale creva, odnosno uspeha terapije. Kalprotektin može da se koristi za predviđanje pogoršanja bolesti.

DIJAGNOSTIČKO SNIMANJE

Radiološko skeniranje je važan komplementarni dijagnostički test koji omogućava snimanje zahvaćenih delova GI trakta i/ili komplikacija bolesti.
Nativna radiografija abdomena (RTG): koristi se za isključivanje toksičnog megakolona, perforacije GI trakta i intestinalne opstrukcije (ileusa).
CT enterografija (CTE): pregled snimanjem koji daje slične podatke kao i enterografija magnetnom rezonancom (MRE), ali izlaže pacijenta zračenju.
Snimanje magnetnom rezonancom (MR): novija dijagnostička procedura u kojoj se ne koristi zračenje; metoda je zasnovana na rezonanci jona vodonika u snažnom magnetnom polju. Telo ili organ koji se ispituje je u statičnom magnetnom polju dok energija radio-talasa konvertuje signale u realistične slike tela.

  • Pregled karlice magnetnom rezonancom: važan pregled koji se koristi kada se sumnja na postojanje komplikacija Kronove bolesti kao što su perianalne fistule sa apscesima.
  • Enterografija magnetnom rezonancom (MRE): veoma važno dijagnostičko snimanje tankog creva kod pacijenata sa Kronovom bolešću. Uz to što detektuje promene u prečniku lumena, pokazuje i promene na intestinalnom zidu i okolnom tkivu (limfne čvorove, fistule). Enterografija magnetnom rezonancom pokazuje aktivnu upalu, sužavanje lumena i proširenje pre sužavanja (važno prilikom donošenja odluke o vrsti terapije).

Ultrazvuk (UZ): ultrazvučna tehnologija se koristi za pregled organa u oblasti karlice i abdomena bez izlaganja pacijenta zračenju.

  • Transabdominalni ultrazvuk sa kontrastom: pregled koji postaje sve važniji u dijagnostikovanju i praćenju inflamatornih bolesti creva. Ovaj pregled snimanjem omogućava lekaru da pregleda debljinu zida creva i način perfuzije koji ukazuju na upalne promene, naročito u zadnjem delu ileuma. Takođe detektuje povećane limfne čvorove, apscese, strikture i fistule.
  • Endoskopski ultrazvuk (EUZ): pokazuje perianalne fistule i komplikacije. EUZ razlikuje jednostavne i kompleksne fistule i njihov odnos sa analnim sfinkterom. Ovaj pregled ima izuzetno visoku osetljivost za identifikovanje perianalnih apscesa. EUZ ne koristi zračenje, bezbedan je i ima sličnu osetljivost i specifičnost za perianalne apscese i fistule kao i snimanje MR-om. Ako je zahvaćena perianalna oblast, pregled može biti bolan. U takvim slučajevima se preporučuje MR pregled karlice.

Kapsularna endoskopija: dijagnostičko sredstvo za pregled tankog creva bez zračenja. U ovoj proceduri, lekar koristi malu bežičnu kameru koja slika digestivni trakt. Kamera se nalazi u kapsuli koju pacijent guta. Bolji je izbor od ostalih tehnika snimanja (jejunoileografija, MR enterografija, CT enterografija) za identifikovanje oblasti upale tankog creva kod pacijenata bez striktura ili opstrukcija creva. Namenjena je za pregled pacijenata kod kojih se sumnja na Kronovu bolest tankog creva koja nije mogla da bude potvrđena prethodnim endoskopskim pregledima i snimanjima.

Crohn_about-disease_Kako_dijagnostikovati_Kronovu_bolest_imp-text.jpg

EM-17740, 09/2019

Povezani sadržaj

Ekstraintestinalna manifestacija Kronove bolesti
Šta je Kronova bolest?