Ekstraintestinalna manifestacija Kronove bolesti

Ekstraintestinalna manifestacija Kronove bolesti

Ekstraintestinalne manifestacije se obično javljaju u početnoj fazi bolesti. Mogu se javiti i prilikom svakog napada bolesti. Uspešno lečenje Kronove bolesti ima pozitivan efekat na ekstraintestinalne simptome. Više se ne javljaju ili se javljaju u dosta slabijem obliku.

Crohn_about-disease_Ekstraintestinalna_manifestacija_Kronove_bolesti_imp_txt.png

EM-17740, 09/2019

Povezani sadržaj

Šta je Kronova bolest?
Kako dijagnostikovati Kronovu bolest?
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson