Šta je Kronova bolest?

Šta je Kronova bolest?

Kronova bolest je hronično oboljenje. To znači da je bolest trajna i doživotna i da se smenjuju periodi stabilizacije (remisije) i periodi aktivacije bolesti (recidivi ili napadi).

Kronova bolest (KB) je imuno-posredovano zapaljensko oboljenje u kom neodgovarajući odgovor imunog sistema pogađa gastrointestinalni (GI) trakt i tako dovodi do hronične upale creva.
Kronova bolest i ulcerozni kolitis se zajedno nazivaju hroničnim inflamatornim bolestima creva (IBC).

Upala gastrointestinalnog trakta

Crohn_about-disease_Upala_gastrointestinalnog_trakta.jpg

Ekstraintestinalne manifestacije Kronove bolesti.
Baumgart et al., 2012

Kronova bolest može da zahvati svaki deo digestivnog trakta, od usta do anusa. Delovi zahvaćeni upalom su često međusobno isprekidani normalnim delovima creva.
U prvim fazama, Kronova bolest može da se manifestuje u vidu crvenih lezija i belih aftoznih ulceracija sa crvenom ivicom na unutrašnjoj površini creva. Vremenom aftozne ulceracije postaju dublje i veće (pravi čirevi). U kasnijim fazama se razvija zadebljanje intestinalnog zida i može doći do sužavanja intestinalnog lumena.
Upalni proces zahvata sve slojeve zida creva, a promene na površinskom sloju mukoze creva reflektuju aktivnost u dubljim slojevima intestinalnog zida. U nekim slučajevima, upala i čirevi mogu potpuno da se rašire po intestinalnom zidu i da kreiraju apsces ili fistulu, abnormalni prolaz ili tunel od jednog kraja creva do drugog ili do obližnjih organa (kože, bešike itd.).
Kronovu bolest karakterišu napadi. Period stabilizacije (remisija) je praćen periodima napada bolesti sa simptomima koji su posledica upale. Nije moguće utvrditi početke ovih perioda i nema načina da se utvrdi da li će se upala raširiti i da li će se pojaviti još intenzivnije manifestacije.
Kao što možemo da vidimo, kod Kronove bolesti problemi ne traju kontinuirano i reč je o veoma „individualnoj“ bolesti. Svakog pacijenta pogađa na različiti način. Neke osobe imaju umeren tok bolesti sa malo komplikacija i lečenje lekovima je neophodno samo u najaktivnijoj fazi bolesti.
Kod drugih se tok bolesti karakteriše strikturama, apscesima i fistulama koje zahtevaju lečenje imunomodulatorima i/ili operaciju.

Crohn_about-disease_Šta_je_Kronova_bolest_imp-text.jpg

Uzroci bolesti

Kronova bolest je hronično oboljenje. To znači da je bolest trajna i doživotna i da se smenjuju periodi stabilizacije (remisije) i periodi aktivacije bolesti (recidivi ili napadi). Stvarni uzrok Kronove bolesti nije poznat. Istraživači smatraju da Kronova bolest može da bude rezultat više faktora kao što su genetika, abnormalna reakcija imunog sistema i faktori životne sredine.

Epidemiologija bolesti

Od Kronove bolesti mogu da obole i muškarci i žene. Uglavnom se javlja kod mlađih odraslih osoba i adolescenata starosti od 15 do 35 godina. Međutim, može se javiti i kod mlađe dece i odraslih osoba. Svaka peta osoba obolela od Kronove bolesti je mlađa od 20 godina. Bolest se može dijagnostikovati i kod beba.

Epidemiologija u svetu

Objavljeno je mnogo različitih podataka o incidenci i prevalenci Kronove bolesti. Postoje značajne razlike u podacima na osnovu geografske lokacije istraživanja. Razlike se delimično mogu objasniti uticajima životne sredine kao što su različiti stepeni urbanizacije i načini ishrane. Razlike su takođe rezultat različitih genetskih i ostalih faktora životne sredine između pojedinačnih etničkih grupa. Prevalenca Kronove bolesti u Evropi varira od 0,6 / 100.000 stanovnika (Grčka) do 322 / 100.000 stanovnika (Nemačka).

http://www.crohnscolitisfoundation.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-crohns-disease/
http://www.crohnscolitisfoundation.org/assets/pdfs/living-with-crohns-disease.pdf
http://www.crohnsandcolitis.ca/About-Crohn-s-Colitis/What-are-Crohns-and-Colitis
http://www.efcca.org/en/science

- Tsianos, E., et al., The epidemiological profile of inflammatory bowel disease in different parts of North-West Greece. Ann Gastroenterol, 2005. 18: p. 434-440.
- Hein, R., et al., Prevalence of inflammatory bowel disease: estimates for 2010 and trends in Germany from a large insurance-based regional cohort. Scandinavian journal of gastroenterology, 2014. 49(11): p. 1325-1335.
- Baumgart, Daniel C., Sandborn, William J. Crohn's disease. The Lancet, 2012, 380 (9853):1590-1605.

EM-17740, 09/2019

Povezani sadržaj

Kako dijagnostikovati Kronovu bolest?
Ekstraintestinalna manifestacija Kronove bolesti