Važnost rane dijagnoze šizofrenije

Važnost rane dijagnoze šizofrenije

Rana dijagnostika šizofrenije (ili njenog pogoršanja) i rani početak lečenja su veoma značajni iz nekoliko razloga. Ti razlozi su:

1. Svaki recidiv psihoze, naročito u prodromalnom periodu (pre prve epizode šizofrenije) je toksičan po mozak. Sada imamo dokaze o tome da razvoj psihoze uništava određene neurone. Ako rano intervenišemo, štitimo određene neurone od uništenja.3. Ranim početkom lečenja se smanjuje rizik od recidiva (povratka bolesti) i omogućava pacijentu da vodi normalan život. Što kasnije počne lečenje, to je veći rizik od recidiva šizofrenije. Ovo je naročito značajno u slučaju prve epizode šizofrenije, jer što više vremena prođe od prvih simptoma do početka lečenja, to je prognoza nepovoljnija.

5. Veoma je važno da prepoznamo bolesti zavisnosti od alkohola ili droga koje su česti pratioci šizofrenije kod nekih pacijenata. Približno trećina pacijenata sa šizofrenijom (u nekim zemljama, gotovo polovina njih) ima probleme koji su povezani sa zloupotrebom alkohola ili droge. Rana dijagnoza bolesti zavisnosti, koja je pratilac šizofrenije, omogućava i rani početak dodatne terapije. Istovremeno postojanje bolesti zavisnosti može da bude i gotovo je uvek faktor koji doprinosi recidivu šizofrenije.

2. Lekovi brzo ublažavaju simptome šizofrenije, naročito pozitivne simptome, koji dovode do pogoršanja bolesti. U ranim fazama bolesti, u periodu od jednog do jednog i po meseca, simptomi se smanjuju na nivo koji pacijentu omogućava da se vrati svakodnevnim aktivnostima. Na taj način, rani početak lečenja skraćuje period hospitalizacije.
4. Pravilna dijagnoza i izbor odgovarajućih lekova štite pacijenta od rizika uzimanja neadekvatnih lekova, koji ne donose poboljšanje (na primer, lekovi iz grupe benzodiazepina) i koji mogu da pospeše dalji razvoj šizofrenije.6. Rani početak redovnog lečenja smanjuje rizik od toga da će pacijent izvršiti samoubistvo. Kada nestanu simptomi tokom lečenja šizofrenije, smanjuje se rizik od samoubistva koji se dogodi kod jednog od deset pacijenata. Taj rizik je najveći u periodu pogoršanja i tokom prve ili neke od najranijih epizoda šizofrenije.
Rana dijagnoza i rani početak lečenja omogućavaju brzi oporavak pacijenata, pa samim tim i njihov povratak porodici, prijateljima, poslu, školi, odnosno, normalnom životu.

EM-109686; 09/2022