Šizofrenija

Ciljevi i pravila lečenja šizofrenije

Lečenje šizofrenije

Svaku bolest treba lečiti – uključujući i šizofreniju

Pravilno uzimanje terapije

Kada lek deluje, a kada ne deluje?

Kako se nositi sa neželjenim dejstvima?

Kako se nositi sa neželjenim dejstvima?

Ciljevi i pravila lečenja šizofrenije

Jedan od najvećih rizika za pacijente sa šizofrenijom jeste nepridržavanje režima lečenja. Pridržavanje preporučene terapije lekovima može da spreči brojne abnormalnosti koje narušavaju zdravlje. Važno je da vodite računa o bezbednosti i da budete odgovorni za svoju rodbinu i sebe. Sada je to lakše nego ikada. Lekovi sa dugotrajnim delovanjem pomažu pacijentima da budu funkcionalni i pri lečenju bolesti. Mentalna bolest nije konačna presuda. Život sa šizofrenijom jeste težak, ali se može olakšati.

Ciljevi lečenja šizofrenije

Tokom proteklih pola veka, ciljevi lečenja su evoluirali u velikoj meri. Pre pedeset godina, glavni cilj je bilo smirivanje pacijenata, a pre 30 godina, radilo se na smanjenju sumanutosti i halucinacija.

Lekovi za lečenje šizofrenije

Lekovi za lečenje šizofrenije
Lekovi za lečenje šizofrenije
Dugodelujući lekovi (antipsihotici)
Dugodelujući lekovi (antipsihotici)
Lečenje šizofrenije dugodelujućim antipsihoticima u obliku injekcije

Kako mogu da Vam pomognu dugodelujući antipsihotici?

Moderni oblici terapije

Osnova lečenja šizofrenije je redovno uzimanje odgovarajućih antipsihotika.

Dodatni lekovi

Pored antipsihotika, u lečenju psihoze se koriste i dodatni lekovi. Oni se naročito koriste kada dođe do značajnih promena raspoloženja pacijenta (npr. depresija) ili promena ponašanja (npr. agresija). U tom slučaju se propisani (tipični ili atipični) antipsihotici kombinuju sa antidepresivima ili stabilizatorima raspoloženja. Navedeni lekovi pripadaju grupi psihotropnih lekova.

Antipsihotici

Šizofrenija je poremećaj metaboličke ravnoteže u mozgu i aktivnosti neurotransmitera u određenim područjima mozga. Iako još uvek nije izmišljen lek "protiv šizofrenije", primenom dostupnih antipsihotika se omogućava remisija (povlačenje) ili smanjenje psihotičnih simptoma, kao i zaštita od recidiva (povratka) bolesti.

Drugi vidovi biološke terapije

Elektrokonvulzivna terapija

Elektrošokovi su procedura koja spasava život pacijenata sa suicidalnim namerama, koji odbijaju unos tečnosti i hrane i čije se telesno stanje pogoršava.

Psihosocijalna terapija

Lekovi su najznačajniji elementi u terapiji šizofrenije. Međutim, postoje i drugi vidovi lečenja, naročito kada pacijent koji nije svestan svoje bolesti prestane da uzima lekove, a da o tome ne obavesti lekara ili porodicu.

EM-109686; 09/2022