Ciljevi lečenja šizofrenije

Ciljevi lečenja šizofrenije

Tokom proteklih pola veka, ciljevi lečenja su evoluirali u velikoj meri. Pre pedeset godina, glavni cilj je bilo smirivanje pacijenata, a pre 30 godina, radilo se na smanjenju sumanutosti i halucinacija.

To je sada moguće zahvaljujući pojavi novih antipsihotika i novih strategija terapije prilagođavanja okruženju i psihosocijalne terapije. Na to ukazuju kriterijumi za trajnu remisiju ili oporavak od šizofrenije, koje su objavili stručnjaci iz ove oblasti pre nekoliko godina.

Remisija šizofrenije se definiše kao stanje u kome pacijent zadovoljava sledeće kriterijume:

  • smanjenje svih negativnih i pozitivnih simptoma u skladu sa skalom procene mentalnog stanja (tokom prethodne 2 godine),
  • rad najmanje pola radnog vremena, obrazovanje u školi sa skraćenom nastavom ili na vanrednim studijama tokom prethodne 2 godine
  • za osobe u penziji: aktivno učešće u porodičnom životu, rekreacija i volontiranje
  • sposobnost samostalnog i nezavisnog svakodnevnog funkcionisanja, sposobnost samostalnog započinjanja aktivnosti
  • druženja sa osobama koje nisu članovi porodice najmanje jednom nedeljno

Da li znate...

Ciljevi su trenutno mnogo drugačiji i odnose se na takozvanu funkcionalnu remisiju, odnosno, to je situacija kada se osoba obolela od šizofrenije vrati na normalan nivo funkcionisanja u porodici, školi ili na poslu, u druženju sa prijateljima ili pri obavljanju slobodnih aktivnosti.

Da li osobe sa šizofrenijom mogu da se venčaju i imaju decu?

Zasnivanje i održavanje porodice jedan je od najznačajnijih elemenata ljudskog funkcionisanja. Nema opravdanih razloga za tvrdnju da osobe koje boluju od šizofrenije nisu sposobne da žive u braku ili partnerskom odnosu, niti da ne mogu da imaju i odgajaju decu (rizici nasleđivanja su razmotreni u poglavlju „Koji su uzroci šizofrenije“ u kategoriji „Šta je šizofrenija i kako se dijagnostikuje?“ na kartici „Šizofrenija“).

Zapamtite!

Sadašnje mogućnosti lečenja, uključujući strategije lečenja u bolnici i u zajednici, olakšavaju uspostavljanje i održavanje bliskih odnosa.

EM-109686; 09/2022