open
Choose your language
Lietuvių
Lietuvių

Ciljevi i pravila lečenja šizofrenije

Ciljevi i pravila lečenja šizofrenije

Osnovna pravila u lečenju mentalnih bolesti su:

  • rano utvrđivanje simptoma i rane intervencije koje treba preduzeti kako bi se sprečio razvoj poremećaja
  • sprečavanje recidiva bolesti
  • individualizovani izbor metoda lečenja i višestranog pristupa
  • edukacija pacijenta i njegove porodice i njihovo aktivno učešće u lečenju
  • podrška u lečenju i učešću u porodičnom i društvenom životu
  • prednost kućnog nasuprot bolničkog okruženja za primenu terapije

Ova pravila su razmotrena u članku „Pravila lečenja mentalnih poremećaja i stanja“ (u kategoriji „Mentalni poremećaji“ na kartici: Mentalno zdravlje i stanja).

Zapamtite!

Jedan od najvećih rizika za pacijente sa šizofrenijom jeste nepridržavanje režima lečenja. Pridržavanje preporučene terapije lekovima može da spreči brojne abnormalnosti koje narušavaju zdravlje. Važno je da vodite računa o bezbednosti i da budete odgovorni za svoju rodbinu i sebe. Sada je to lakše nego ikada. Lekovi sa dugotrajnim delovanjem pomažu pacijentima da budu funkcionalni i pri lečenju bolesti. Mentalna bolest nije konačna presuda. Život sa šizofrenijom jeste težak, ali se može olakšati.

EM-109686; 09/2022