Pravilno uzimanje terapije

Pravilno uzimanje terapije

Kada lek deluje, a kada ne deluje?
 • Lek mora redovno da se uzima da bi postigla ODGOVARAJUĆA KONCENTRACIJA LEKA u krvi.
 • PRENISKA koncentracija – lek NIJE EFIKASAN(simptomi traju).
 • PREVISOKA koncentracija – mogu da se pojave NEŽELJENI SIMPTOMI(npr. pospanost, ukočenost mišića).
 • Slično tome, ako pacijent uzme lek jednom, a zatim preskoči nekoliko dana i ponovo ga uzme – nivo leka u krvi varira i lek nije efikasan, pacijent se ne oseća dobro.
Pravilno uzimanje terapije
 • Terapija treba da traje KOLIKO GOD JE POTREBNO da bi bila efikasna, tj. pacijent treba da uzima lekove najmanje 1 godinu, a poželjno 2 godine, a nakon svake kasnije epizode – najmanje 5 godina.
 • Lek se mora UZIMATI REDOVNO, prema režimu koji je prepisao lekar u ambulanti ili bolnici.
 • Pacijent ne sme da SMANJUJE DOZE niti da PREKINE TERAPIJU na svoju ruku.
 • Ako se pojavi bilo koji NEŽELJENI SIMPTOM – pacijent mora da ga prijavi lekaru.
 • Ako se lekovi redovno uzimaju, bolest ulazi u REMISIJU, vreme kada pacijent ne oseća simptome bolesti i može da živi normalan život.
Zašto je važno uzimati lekove?
 • Sprečava se razvoj bolesti (pojava simptoma).
 • Oštećenja mozga se odlažu(sa svakim recidivom bolesti nervne ćelije nestaju – što prouzrokuje npr. loše pamćenje i probleme sa koncentracijom).
 • Broj slučajeva relapsa bolesti je smanjen i nije potrebna hospitalizacija.
 • Pacijent bolje funkcioniše profesionalno(sposobnost da se završi škola) i socijalno (sposobnost razgovora sa ljudima, manje porodičnih svađa i konflikata).

Promene u mozgu – ako pacijent ne uzima terapiju

Promene moždanih struktura tokom razvoja šizofrenije

Bora et al. Schiz Res 2011

EM-109686; 09/2022