Elektrokonvulzivna terapija

Elektrokonvulzivna terapija

Elektrošokovi su procedura koja spasava život pacijenata sa suicidalnim namerama, koji odbijaju unos tečnosti i hrane i čije se telesno stanje pogoršava.

Terapija elektrošokovima je naročito delotvorna u sledećim slučajevima:

  • depresije i psihoze otporne na lekove
  • depresije sa psihotičkim simptomima
  • katatona ukočenost

Ova procedura podrazumeva stimulaciju centralnog nervnog sistema električnim impulsima koji se isporučuju preko elektroda koje se postavljaju na region slepoočnica.

Da li znate...

Ova procedura se obavlja pod nadzorom anesteziologu i u opštoj anesteziji i u stanju potpune opuštenosti, tako da nema nikakvih nelagodnosti za pacijenta.

Za terapiju elektrošokovima potreban je pisani informisani pristanak pacijenta koji treba da bude obavešten o očekivanim terapijskim rezultatima i mogućim rizicima. Kada pacijent ne može da iskaže pristanak zbog svog mentalnog poremećaja, pristanak pruža sud nadležan za porodična pitanja na zahtev odgovornog lekara.

Ako dođe do iznenadne situacije koja ugrožava život pacijenta, zbog koje ne može da pruži pristanak za proceduru, dva lekara specijalista donose odluku uz obaveštavanje nadležnog suda.

EM-109686; 09/2022