Lečenje šizofrenije dugodelujućim antipsihoticima u obliku injekcije

Lečenje šizofrenije dugodelujućim antipsihoticima u obliku injekcije

Kako mogu da Vam pomognu dugodelujući antipsihotici?

Šta je dugodelujuća terapija u obliku injekcija?

Tablete nisu jedini oblik lekova za lečenje šizofrenije. Dugodelujući injekcioni lekovi (LAI) se primenjuju putem injekcije. Oni se nazivaju dugodelujući jer se injekcije daju samo jednom u dve nedelje, jednom mesečno ili jednom u tri meseca.

Koje koristi mogu da ponude LAI?

Mnogi pacijenti mogu da imaju veću korist primenom dugodelujuće injekcione terapije u odnosu na tablete.

  • Ne morate da brinete da li ste propustili neku dozu.
  • Možete da smanjite rizik da se ne osećate dobro i da ponovo morate u bolnicu.
  • Umesto svakodnevnog uzimanja tablete, injekcija se prima samo jednom u dve nedelje, jednom mesečno ili jednom u tri meseca.

Kako će mi LAI pomoći?

LAI mogu da pomognu u kontroli simptoma Vaše bolesti i da se osećate bolje.LAI mogu da pomognu da se Vaše opšte stanje održava na dobrom nivou tako što će smanjiti verovatnoću da se simptomi ponovo jave.

Zbog čega su mi potrebni LAI?

Verovatno ste sa Vašim lekarom već razgovarali o tome da Vam je teško da se setite kada treba da uzmete svoj lek. Pacijenti neće morati da sami sebi daju lek, jer injekcije primenjuju lekar ili medicinska sestra.

Potrebno je da primite injekciju samo jednom ili dva puta mesečno, ili čak jednom u tri meseca, za razliku od tableta koje uzimate svakoga dana. Prevođenjem na terapiju sa LAI možete da dobijete mnogo od svoje terapije i danas i ubuduće.

DODATNI MATERIJAL

Literatura

  1. Olivares et al., European Psychiatry 2009; 24: 287-296.
  2. Rummel-Kluge C et al., Aus N Zealand J Psychiatry 2008; 42: 382-388.

EM-109686; 09/2022