Recidiv šizofrenije (povratak bolesti)

Recidiv šizofrenije (povratak bolesti)

Šizofrenija je hronična bolest. Mogućnost recidiva (povratka bolesti) je visoka. Prema statističkim podacima, simptomi bolesti se ponovo jave u roku od 12 meseci kod 75% pacijenata. Rizik od recidiva se značajno smanjuje ako se terapija lekovima nastavi u skladu sa preporukama lekara. Međutim, recidiv je moguć čak i kada se pacijent pridržava režima lečenja.Ipak, recidiv može da se utvrdi rano i da se brzo predupredi. Mnogi pacijenti imaju specifične simptome koji ukazuju na recidiv šizofrenije (obrazac recidiva). Znakovi upozorenja prvog recidiva se najteže dijagnostikuju. U kasnijim situacijama, lekari će imati znanje i iskustvo o simptomima koji prethode recidivu kod određenog pacijenta.

Studije su pokazale da je prepoznavanje recidiva na osnovu ranih upozoravajućih znakova uspešno kod 75–81% pacijenata. Po pravilu, pogoršanje stanja pacijenta se ne dešava preko noći. Gotovo polovina pacijenata doživljava prodrome mesec dana pre recidiva, a kod dve trećine se to dešava dve nedelje ranije, što omogućava preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje recidiva. Rizik od recidiva se dodatno smanjuje kada porodica i pacijent nauče da prepoznaju prodrome recidiva bolesti u njihovoj ranoj fazi. Ovi simptomi su posebni za svakog pacijenta i mogu se razlikovati kod svakog pojedinačnog pacijenta.Rizik od recidiva se dodatno smanjuje kada porodica i pacijent nauče da prepoznaju prodrome recidiva bolesti u njihovoj ranoj fazi. Ovi simptomi su posebni za svakog pacijenta i mogu se razlikovati kod svakog pojedinačnog pacijenta.

Šta je obrazac recidiva?

To je simptom ili nekoliko simptoma koji su specifični za određenog pacijenta i obično nisu tipični za šizofreniju, a upozoravaju na svaki sledeći recidiv psihoze. Obrazac recidiva može da se utvrdi u saradnji sa pacijentom koji treba da se priseti onoga što je prethodilo poslednjem recidivu/recidivima psihoze, na primer, upoređivanjem spiska simptoma koji su sastavili obolela osoba i njena rodbina. Takođe, mogu da se koriste i naučni izveštaji.

Birčvud, britanski psihijatar, osmislio je spisak ranih znakova recidiva psihoze:

Znak
0
1
2
3
Mogu da razmišljam samo o jednoj ili dve stvari
Osećam se tužno ili neraspoloženo
Imam osećaj da drugi ne razumeju ono što im govorim
Imam poteškoće sa koncentracijom
Imam osećaj da mi neke misli zapravo ne pripadaju
Imam osećaj da me neko posmatra
Osećam se beskorisno
Osećam se zbunjeno
Tvrdoglavost
Veoma miran/na ili izolovan/a
Osećam nemir
Zaboravljam mnogo stvari
Lako mi je da razgovaram o seksu
Drugi smatraju da govorim na bizaran način
Imam nemirne snove
Čudno se ponašam
Teško mi je da se suočim da svakodnevnim zadacima
Nemam apetit
Pričam lude šale
Razgovaram sa sobom ili se smejem sam/a sebi

EM-109686; 09/2022