Odnos kognitivnih funkcija i bolesti

Odnos kognitivnih funkcija i bolesti

Istraživanje pokazuje obrnutu vezu između trajanja bolesti i broja epizoda, i rezultata na neuropsihološkom testiranju.

EM-109686; 09/2022

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson