Posledice simptoma šizofrenije

Posledice simptoma šizofrenije

SIMPTOM
POSLEDICE
Glasovi
Strah, anksioznost, predavanje tim osećanjima, poremećaji spavanja
Osećaj da vas ljudi ismejavaju i ogovaraju
Ostanak kod kuće, izostanak iz škole, s posla
Sumanute ideje ubacivanja misli, sumanute ideje gubitka misli
Anksioznost, povlačenje, izolacija od ljudi
Sumanute ideje proganjanja
Strah, agresija prema „progoniteljima“, poremećaji spavanja
Ubrzan tok misli
Poteškoće sa koncentracijom i pamćenjem

EM-109686; 09/2022