open
Choose your language
Lietuvių
Lietuvių

Simptomi šizofrenije

Simptomi šizofrenije

Sumanute ideje i halucinacije su takozvani pozitivni simptomi koje stvara psiha.

Pozitivni simptomi

Pacijent može da čuje čudne glasove ili ima glasne misli koje nije u stanju da razume i to izaziva osećaj anksioznosti kod pacijenta. Ponekad ovi glasovi kažu pacijentu šta da radi ili da ne radi (npr. da ne uzima lekove ili da se povredi). Oni ponekad mogu da budu neprijatni i da ponižavaju pacijenta ili da govore loše o njemu.U drugim slučajevima, pacijent može biti ubeđen da nešto puzi po njegovoj koži ili da oseća mirise koje drugi ljudi ne osećaju. Pacijent veruje da drugi ljudi lažu.Ovi simptomi su HALUCINACIJE – nestvarna opažanja koja ne doživljava niko drugi. Mogu da potiču od bilo kojeg čula - vid, sluh, dodir, ukus, miris…

Negativni simptomi

Pacijenti imaju tendenciju da se izoluju od drugih, nemaju volju da izlaze, da se susreću ili razgovaraju sa drugima, ne brinu o ličnoj higijeni niti o čistoj odeći.Mogu da imaju probleme sa razmišljanjem (brz tok misli ili odsutnost), smetnje u pamćenju i koncentraciji. Mogu da izgube interesovanje za stvari koje su im se ranije dopadale, njihova aktivnost je ograničena, retko govore i aktivnosti im se svode na pušenje cigareta, gledanje televizije ili igranje kompjuterskih igara.Pacijent ima svoj svet i ne želi da ga napusti, izgleda kao da ga stvaran svet ne zanima.Ovi simptomi se nazivaju negativni simptomi.Jarema M.(red): Psychiatria, 2016; PZWL

EM-109686; 09/2022