Kako naš mozak funkcioniše?

Kako naš mozak funkcioniše?

Morfološka osnova za mentalno zdravlje je nervni sistem koji pravilno funkcioniše. Mozak je deo centralnog nervnog sistema (CNS) koji se nalazi u lobanji. Drugi deo centralnog nervnog sistema – kičmena moždina, nalazi se u kanalu kičmenog stuba.

Da li znate...

Nervni sistem se sastoji od 15 do 22 milijarde neurona i pomoćnih ćelija, većinom glijalnih. Neuroni su međusobno povezani i formiraju anatomske i funkcionalne putanje. Informacije se prenose preko impulsa, koji se kreću kroz neuronsku mrežu, pri čemu određeni neuroni međusobno komuniciraju pomoću hemijskih supstanci, takozvanih neurotransmitera, kao što su dopamin, serotonin, noradrenalin itd.

Nervni i endokrini sistem kontrolišu određene funkcije organa, upravljaju lučenjem žlezda, grčenjem mišića, srčanim ritmom, krvnim pritiskom itd.

Funkcije mozga i nervnog sistema su sledeće:

  • prijem informacija iz spoljašnjeg okruženja i iz unutrašnjosti tela
  • analiza i prikupljanje informacija
  • reakcije na nadražaje

Tokom razvoja ljudskog tela, naročito tokom fetalnog perioda i ranog detinjstva, moguća je pojava različitih poremećaja koji mogu kasnije dovesti do razvoja određenih mentalnih poremećaja.

Dobro je znati...

Da biste razumeli suštinu funkcionisanja mozga, možete da ga uporedite sa telefonskom centralom – Vaš mozak je ogromna telefonska mreža putem koje se prenosi veliki broj poruka. Kada ste zdravi, poruke dolaze na svoja odredišta. Međutim, ako je funkcionisanje mozga privremeno smanjeno zbog neke bolesti, to je isto kao kada zovete pogrešan broj ili ne možete da dobijete osobe koje dobro poznajete. Tako možete da zamislite halucinacije.

Osim toga, možda ste zaboravili gde ste stavili telefon ili gde ste zapisali broj telefona nekog prijatelja. To je metafora za kognitivne poremećaje. Na kraju, moguće je i da ste zaboravili da platite račun za telefon od prošlog meseca i da je usluga privremeno obustavljena. To je metafora za situaciju kada prestanete da uzimate lekove i dođe do povratka bolesti (relapsa).

EM-109686; 09/2022