Kako se brinuti o svom mentalnom zdravlju?

Kako se brinuti o svom mentalnom zdravlju?

Metoda za sprečavanja bolesti koja je dostupna svima jeste briga o sopstvenom zdravlju i jačanje fizičkih i mentalnih kapaciteta.

Rad na unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja je naročito važan posle neke bolesti. Tako smanjujemo rizik za povratak bolesti, a gubici koje je naše telo pretrpelo tokom bolesti biće nadoknađeni. Postoji mnogo faktora koji poboljšavaju zdravlje. Nesumnjivo je da zdravlje jačamo pravilnom ishranom, održavanjem higijene, vežbanjem na svežem vazduhu, odmorom i opuštanjem, izgradnjom i negovanjem pozitivnih odnosa sa bliskim osobama, negovanjem sopstvene kulturne i duhovne tradicije i izbegavanjem situacija i ponašanja koja mogu predstavljati rizik i pretnju po zdravlje.

Dobro je znati...

Baš kao što se fizičko zdravlje ispoljava efikasnim funkcionisanjem (motorna efikasnost i sposobnost za fizički napor) i odsustvom fizičkih senzacija (bola, dispneje i sl), isto tako se mentalno zdravlje ispoljava dobrim funkcionisanjem i stanjem psihe.

Briga o mentalnoj higijeni daje odlične rezultate, a naročito je važno da istaknemo sledeće:

 • dobro raspoloženje
 • dobar emocionalni pristup
 • efikasno suočavanje sa snažnim i negativnim emocijama
 • efikasno održavanje pažnje
 • pamćenje i jednostavno prisećanje
 • efikasno učenje
 • adekvatna percepcija
 • procena i razumevanje događaja i fenomena
 • efikasno izvršavanje zadataka
 • postavljanje i postizanje ciljeva
 • rešavanje teških problema
 • učešće u životu zajednice

EM-109686; 09/2022

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson