Onesposobljenost koja nastaje usled mentalnih poremećaja

Onesposobljenost koja nastaje usled mentalnih poremećaja

Za određene mentalne poremećaje su karakteristični recidivi (povratak bolesti) ili hronično prisutni simptomi, kao što su nedostatak energije ili motivacije za vršenje aktivnosti, mentalna ili motorna usporenost, velike oscilacije raspoloženja, poremećaji pažnje i pamćenja, anksioznost, osećaj opasnosti, halucinacije i sumanutosti, kao i neorganizovanost misli i postupaka.Mentalni poremećaji mogu prouzrokovati onesposobljenost mentalno obolelih osoba, koja delimično ili potpuno otežava pronalaženje zaposlenja ili do te mere onemogućava vršenje svakodnevnih aktivnosti, da su neophodni stalna nega i pomoć drugih osoba.

EM-109686; 09/2022