Recidiv (ponovna pojava bolesti)

Recidiv (ponovna pojava bolesti)

RECIDIV je situacija kada se simptomi bolesti koji su ranije nestali ponovo pojave kod pacijenta.

Šta prouzrokuje recidiv?
 • Ako se lekovi ne uzimaju redovno,

  à nivo u krvi je prenizak i lekovi prestaju da deluju
 • Prekid terapije lekovima, naročito bez konsultovanja sa lekarom
 • Pacijent doživljava previše stresa, npr. usled svađa, bolesti pacijenta ili njegove bliske osobe, ispita
 • Konzumiranje alkohola (i pivo je alkohol), pušenje marihuana ili upotreba droge

Posledice recidiva
Svaki put kada dođe do recidiva bolesti, naročito ako je pacijent na svoju ruku prestao da uzima lekove:

 • Najčešće će MORATI DA OSTANE U BOLNICI.
 • Obično je takav relaps DUGOTRAJNIJI I TEŽI ZA LEČENJE OD PRETHODNOG (potrebne su veće doze lekova ili čak kombinacija dva ili tri leka).
 • SOCIJALNO FUNKCIONISANJE PACIJENTA JE UGROŽENO (problemi u školi, na poslu, ponekad pacijent ne može više da učestvuje u aktivnostima).
 • ODNOSI SA NAJBLIŽIM OSOBAMA SU POGORŠANI – ponekad se javlja agresija i porodici je teško da se nosi s takvim ponašanjem.
 • ODNOSI SA VRŠNJACIMA, prijateljima, su ugroženi – česta izolacija, boravak u bolnici.

Koji su znaci recidiva?

ZNACI RECIDIVA uključuju uglavnom promenu u ponašanju pacijenta i rane simptome bolesti, koji su ranije nestali.

 • Poremećaji spavanja – otežano uspavljivanje, nedostatak sna
 • Anksioznost, napetost
 • Razdražljivost, pojačana nervoza
 • Pacijent razgovara sa samim sobom
 • Puši više cigareta
 • Pije više kafe
Mueser K.T.,Gingerich S.: Życie ze schizofrenią, Rebis, 2008