Uzroci šizofrenije

Uzroci šizofrenije

Uzroci šizofrenije se traže u okviru dve oblasti. Te oblasti su:

  • biološka osetljivost: u slučaju ove bolesti, prilikom razvoja centralnog nervnog sistema dolazi do greške, zbog čega je osoba osetljivija na faktore šizofrenije u odnosu na druge ljude; poremećaji pri razvoju mozga mogu da budu urođeni ili da potiču od infekcije tokom trudnoće, teškoća pri porođaju, usled meningitisa ili povrede;
  • psihosocijalne okolnosti: kod osoba koje su osetljive, šizofrenija može da se javi usled emotivnih problema koji se dešavaju prilikom važnih životnih događaja (razvod, smrt bliske osobe ili prekid veze sa partnerom).

Da li su šizofrenija ili druge psihoze nasledne?

Zapamtite!

Šizofrenija je na izvestan način nasledna bolest, ali samo donekle.

Čak i ako niko u Vašoj porodici nije bolovao od šizofrenije, rizik da ćete oboleti od nje iznosi 1:100. Međutim, ako su Vaš brat, sestra ili roditelj imali simptome šizofrenije, rizik od oboljevanja je veći, ali ne naročito visok, budući da iznosi samo 1:10.Osim toga, čak i ako je neko u Vašoj porodici patio ili pati od šizofrenije, a imate preko 30 godina, rizik od oboljevanja je minimalan. Ako su Vaš otac, majka, brat ili sestra patili od neke psihoze, rizik od oboljevanja Vašeg deteta u budućnosti je dosta nizak i iznosi 1:30.Ako imate neku psihozu, niko Vas neće odgovarati od toga da imate decu, jer je rizik od razvoja šizofrenije kod deteta 1:10. Važno je da imate u vidu da genetski faktori nisu povezani samo sa jednim genom ili više njih.

Istraživači pokušavaju da utvrde ove faktore, ali čak i ako uspeju da ih sve pronađu, i dalje će postojati drugi faktori koji nisu genetski, a koji su važni prilikom pojave simptoma šizofrenije kod određenih pojedinaca, na primer, čak i ako su oba roditelja imala određenu psihozu, rizik da će dete oboleti od psihoze iznosi manje od 100%, pa i manje od 50%, to jest, oko 40%.

Dobro je znati...

Možemo sa sigurnošću da zaključimo da šizofrenija nije posledica lošeg vaspitanja ili povreda/trauma (fizičkih ili mentalnih), niti posledica „slabog karaktera“. Šizofrenija definitivno nije kazna za činjenje grehova ili prestupa bilo od strane pojedinca ili članova porodice.

Faktori povezani sa stresom ili povećana osetljivost na stres kod pacijenata sa šizofrenijom su od značaja sa pogoršanje (recidiv) bolesti. Veća osetljivost na stres se takođe javlja kod osoba sa drugim mentalnim poremećajima, kao što je depresija ili neka neuroza.