open
Choose your language
Lietuvių
Lietuvių

Indirektni načini psihijatrijske nege

Indirektni načini psihijatrijske nege

Terapija u zajednici

Podrška procesu izlečenja nakon epizode šizofrenije zahteva sledeće elemente:

 • saradnja pacijenta, njegove porodice i terapeutskog tima
 • pružanje podrške pacijentu u svakodnevnom životu
 • saradnja sa institucijama van sfere medicine koje pružaju podršku pacijentima (socijalna nega, lokalne institucija vlade, nevladine organizacije)

Zapamtite!

Sve ovo je moguće samo u prirodnom okruženju pacijenta, dakle, različiti vidovi terapije prilagođavanja okruženju imaju prednost u psihijatrijskom lečenju, sa težnjom ka svođenju bolničkog lečenja na neophodni minimum.

Odeljenje dnevne bolnice

To je mesto lečenja mentalnih poremećaja po principu dnevne nege. Pacijent ostaje na odeljenju od 8 do 15 časova, a ostatak dana i noć provodi kod kuće. Na odeljenju dnevne nege, pacijent na raspolaganju ima psihijatra, psihologa i medicinsku sestru.

Odeljenje dnevne nege pruža: lekarsku dijagnostiku (mentalnog i telesnog stanja), psihološku dijagnostiku, socijalnu dijagnostiku i planira i primenjuje terapiju. Terapija uključuje lekove za mentalne i telesne poremećaje i razne vidove terapije bez lekova, posebno:

 • individualnu i grupnu psihoterapiju,
 • socioterapiju,
 • radnu terapiju,
 • umetničku terapiju (lečenje umetnošću – muzikom, plesom, crtanjem, slikanjem),
 • biblioterapiju,
 • terapiju kretanjem,
 • obuku o životnim veštinama (higijena, kuvanje, organizovanje finansija),
 • obuku o socijalnim veštinama (komunikacija, međuljudske veštine, rešavanje problema, kako se nositi sa osećanjima),
 • sastanke za kognitivnu obuku,
 • psihoedukaciju.

Dobro je znati...

U mnogim slučajevima, mentalni poremećaji se mogu dijagnostikovati i lečiti na odeljenjima dnevne nege, što je dobra alternativa celodnevnom bolničkom lečenju na psihijatrijskom odeljenju zato što na taj način pacijent nije odvojen od svog kućnog okruženja.

U drugim slučajevima, moguće je skratiti periode hospitalizacije prebacivanjem pacijenta iz odeljenja celodnevne nege (nakon popuštanja akutnih simptoma) na odeljenje dnevne nege radi nastavka lečenja.

EM-109686; 09/2022