Stavovi članova porodice prema lečenju

Stavovi članova porodice prema lečenju

Osobe koje se leče od šizofrenije često su okružene članovima porodice, bliskim ljudima, prijateljima, poznanicima i drugim ljudima čija mišljenja su im važna.

Govorimo o ljudima čije reči osobe koje se leče od šizofrenije shvataju ozbiljno i koje utiču na njihovo ponašanje. Prema tome, mišljenja, uverenja, preporuke, predlozi o tome šta treba, a šta ne treba raditi onih ljudi koji su bliski osobama sa šizofrenijom često su veoma bitni za proces lečenja. Oni mogu biti značajni za pristanak pacijenta na uzimanje lekova, što znači da se pacijent pridržava preporuke lekara u pogledu uzimanja lekova. Mogu biti značajni u smislu odlazaka na lekarske preglede, učestvovanja u drugim vidovima terapije, posete psihologu ili rehabilitacione aktivnosti.Oni mogu biti značajni za pristanak pacijenta na uzimanje lekova, što znači da se pacijent pridržava preporuke lekara u pogledu uzimanja lekova. Mogu biti značajni u smislu odlazaka na lekarske preglede, učestvovanja u drugim vidovima terapije, posete psihologu ili rehabilitacione aktivnosti.

Zapamtite!

Najpovoljnija situacija je kad lekar pacijenta, pacijent i osobe koje su mu bliske imaju usklađena mišljenja o lečenju, lekovima i drugim terapijskim postupcima.

Tada svi koji su uključeni u proces lečenja podržavaju pacijenta na uzajamno dosledan način u njegovim naporima da ozdravi. Tada se nesporazumi i nedostatak razumevanja mogu izbeći. Međutim, idealne situacije se ne dešavaju tako često.

Porodica i osobe bliske pacijentima koji se leče od šizofrenije ponekad imaju različite sumnje oko lekova koji se koriste, lekarskih preporuka ili toka terapije. Ovakve sumnje i pitanja su prirodni. Odražavaju uključenost rodbine i prijatelja u proces lečenja bolesnog člana porodice. To znači da porodica i prijatelji nisu ravnodušni prema onome što se dešava bolesniku.

Sumnje, pitanja, čak i neslaganje sa bilo kojom lekarskom preporukom nisu ništa loše. Međutim, važno je „šta činite sa njima“.

Dobro je znati...

Svako ima pravo na svoje mišljenje, komentare, stavove. Ovo naročito važi ako se ta mišljenja tiču zdravlja bolesnika u užoj porodici ili među prijateljima. Međutim, veoma je važno kako su izražene ove sumnje, pitanja ili nesigurnosti.

Zapamtite!

Situacija koja je najnepovoljnija u toku terapije je kada sumnje porodice i prijatelja koje se tiču lečenja bolesnika ne budu pomenute prilikom posete lekaru (ili drugoj osobi koja učestvuje u procesu lečenja), već kada posle pregleda, kod kuće, osoba koja boluje od šizofrenije čuje da ne bi trebalo da uradi ono što je lekar preporučio.

Najbolje bi bilo izbegavati takve situacije. U većini slučajeva ovo ne olakšava proces lečenja. Čak i ako je trenutna zabrinutost rodbine opravdana, takvo ponašanje ne ide u prilog pridržavanju budućeg lečenja.

Zato što, ako u budućnosti bude dodatnih preporuka koje osobe bliske pacijentu prihvataju, sami pacijenti ih mogu odbaciti i na primer, odbiti da poslušaju preporuke lekara. Mogu se setiti da su u prošlosti dobili savet da tako učine.

Šta u tom slučaju treba uraditi?

Prvo, porodica pacijenta i druge osobe bliske pacijentu treba da poseduju što pouzdanija saznanja o bolesti i lečenju. Prema tome, savetuje se da se ta saznanja stiču i proširuju što je moguće više. Dobro je učestvovati u psihoedukativnim seminarima ako je moguće.

Ako to nije moguće, korisno je čitati brošure i knjige o šizofreniji. Možete se raspitati o njima kod lekara ili psihologa.

Dobro je znati...

Znanje o bolesti, njenom lečenju i pojedinačnim lekovima mogu mnogo da pomognu da se razume šta se dešava sa bolesnim članom porodice, zašto on dobija određene preporuke od lekara, koji lekovi se koriste u lečenju šizofrenije i koje su prednosti i mane tih lekova.

Drugo, ako postoje ikakva pitanja, nesigurnosti, sumnje, dobro je razgovarati o njima sa lekarom pacijenta (ili drugom osobom koja je uključena u lečenje). Svakako je bolje razgovarati o bilo kakvim sumnjama prilikom poseta lekaru, na primer, o lekovima ili lečenju, nego ne deliti te sumnje sa lekarom.

Zapamtite!

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa lečenjem Vama bliske osobe, pitajte lekara, psihologa ili druge zdravstvene radnike.

Ako se ne slažete sa nekom od preporuka datim Vama bliskoj osobi, recite to lekaru, najbolje još tokom pregleda ili najkasnije na sledećem pregledu.

Ako imate sumnje, pitanja, komentare, možete zatražiti objašnjenje ili preporuku odakle da se informišete.

Ako smatrate da objašnjenje nije potpuno iscrpno, možete tražiti dalje objašnjenje. Imajte na umu da je zdravlje osobe koja se leči najvažnije i da bilo kakvi nesporazumi ili sukobi neće biti od pomoći.

Da li znate...

Ako želite da Vas razumeju, objasnite najbolje što možete ono što mislite.

Ako imate pitanja, raspitajte se o stvarima koje Vas zanimaju.

Ako niste zadovoljni nečim ili se ne slažete sa nečim, recite to.

Ako i dalje imate sumnje, pitajte ponovo. Uvek se trudite da budete otvoreni i konstruktivni kada izražavate svoja viđenja, pitanja, neslaganja ili brige.

EM-109686; 09/2022