Terapeutski uticaj negovatelja

Terapeutski uticaj negovatelja

Šizofrenija je hronično oboljenje, koje zahteva dugotrajno lečenje, obično tokom celog života pacijenta.

Da biste osigurali pravilno funkcionisanje pacijenta koji boluje od šizofrenije, neophodno je da se on pridržava preporučenog režima uzimanja lekova. Potrebno je da se služi raznim vrstama dostupnih terapija i sledi pravila pravilne ishrane, kao i da je uključen u fizičke aktivnosti i društvene kontakte. Uloga porodice je da podrži bliskog rođaka u različitim stadijumima bolesti. Kod većine pacijenata, tok šizofrenije se karakteriše ponavljajućim psihotičnim epizodama.

Da li znate...

Bolest je najozbiljnija u približno prvih 5 godina.

Govorimo o takozvanom kritičnom periodu sa čestim psihotičnim epizodama, koje prouzrokuju progresivno oštećenje mozga, rezultirajući u sve dužim periodima bolničkog lečenja, sve većom otpornošću na lekove, ustaljenjem simptoma psihoze, pogoršanjem pamćenja i izvršnih funkcija, gubitkom posla i smanjenom funkcionalnošću u porodici i okruženju.Najvažniji cilj dugotrajnog lečenja je sprečavanje recidiva bolesti i njenih negativnih posledica. Osnovna pretpostavka je da se podrži pacijent u redovnom uzimanju antipsihotika i da se motiviše da primeni različite vidove terapije.

Zapamtite!

Terapeutski uticaj negovatelja zahteva ne samo empatiju, već i široko znanje o bolesti i njenom lečenju i sposobnost opažanja i pravilnu komunikaciju, u skladu sa sposobnostima pacijenta.

Dobro je znati...

Veoma je važno za pacijenta da ima bliske ljude oko sebe sa kojima može da razgovara o lečenju. Važno je da ovi razgovori daju podršku pacijentu i njegovom delotvornom lečenju na konstruktivan način. Mentalna podrška je neprocenjiva.

EM-109686; 09/2022

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson