open
Choose your language
Lietuvių
Lietuvių

Teret bolesti

In this page

Teret bolesti

Stigma mentalne bolesti je iskustvo koje oboleli deli sa svojim okruženjem, naročito sa porodicom.

Ovo iskustvo nije povezano samo sa gubitkom položaja u društvu, isključivanjem iz mnogih životnih oblasti i većom zavisnošću od drugih ljudi i ustanova, već i sa krizom povezanosti i poverenja, koja je takođe prisutna u porodici.

Na osnovu informacija koje su prikupljene od pacijenata, članova njihovih porodica i stručnih lica zaposlenih u ustanovama za psihijatrijsku negu, a imajući u vidu subjektivno osećanje diskriminisanosti, uočene su sledeće četiri oblasti stigmatizacije:

  • međuljudski odnosi
  • strukturalna diskriminacija
  • slika mentalnog oboljenja u društvu
  • pristup društvenim ulogama

Svaka od napred pomenutih oblasti nalazi novo pojašnjenje u kontekstu problema sa zanimanjem i zaposlenjem, što je jedan od ključnih aspekata u vezi sa uključivanjem osoba nakon mentalne krize u društvo. Stigmu mentalne bolesti vrlo neposredno može osetiti i porodica pacijenta. Treba naglasiti da u mnogim slučajevima teret nege hronično obolelog, odraslog sina ili ćerke pada na roditelje, naročito na majku. Majka je ta koja nosi teret bolesti svog deteta i pati od „prenete stigme“.

Zapamtite!

Što je jači osećaj tereta u vezi sa bolešću, to je negativniji stav prema lečenju i veći su problemi u odnosima sa terapeutima, ređa je upotreba medicinskih usluga i veći rizik od recidiva bolesti.

EM-109686; 09/2022