Posao i društveni odnosi

Posao i društveni odnosi

Pravo na rad je osnovno ljudsko pravo, a u slučaju šizofrenije je element lečenja od neprocenjivog značaja. Rad pomaže da se umanji nivo apatije, povlačenja iz društva i siromašnog rečnika.

Zapamtite!

Pacijent koji je u remisiji može da počne da radi, u skladu sa svojim obrazovanjem i veštinama i da bude koristan radnik. Pacijent takođe može nastaviti prekinute studije, steći obrazovanje i radne veštine. Nažalost, većina pacijenata gubi posao kako bolest napreduje.Rezultati istraživanja. Rezultati istraživanja društvene perspektive pokazuju da je 46% pacijenata u ispitanoj grupi radilo u trenutku dijagnoze, dok je kasnije gotovo tri četvrtine njih izgubilo posao u toku bolesti. Procenat osoba koje su izgubile posao je rastao sa povećanjem broja hospitalizacija.Među pacijentima s pet ili više hospitalizacija, više od 90% bolesnika koji su radili izgubilo je posao, dok je gotovo pola bolesnika s manjim brojem hospitalizacija ostalo zaposleno.

EM-109686; 09/2022

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson