open
Choose your language
Lietuvių
Lietuvių

Dijagnoza i metode lečenja

Dijagnoza i metode lečenja

Lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (lekar opšte prakse, psihijatar) dijagnostikuje uzroke različitih osećaja. Lekar postavlja pitanja o porodičnim i životnim situacijama pacijenta, o izvorima njegovog/njenog stresa i detaljno ispituje telesno stanje. Ako je potrebno, lekar upućuje na dodatna testiranja (laboratorijske analize krvi i urina, možda i hormona, rendgen, EKG i drugo).

Zapamtite!

Lekar će odrediti metod lečenja isključivo na osnovu tako složene dijagnostike.

U slučaju kada se ne ustanovi telesni (somatski) problem ili kada se uoči veza između telesnih simptoma i mentalnog stanja, kao i sa ranijim stresnim iskustvima, lekar opšte prakse može da uputi pacijenta kod psihologa radi psihološke dijagnostike i preporuka za psihoterapiju.Kada se sumnja na mentalne, neurološke ili bilo kakve druge poremećaje koji zahtevaju posebnu terapiju lekovima, lekar opšte prakse upućuje pacijenta na pregled kod psihijatra, neurologa i endokrinologa ili drugog specijaliste.

Dobro je znati...

Čovek čini psihofizičku celinu i ponekad, da bi se povratila ravnoteža sistema, potrebne su uporedne aktivnosti u biološkoj i psihološkoj sferi.

Da li moje dete boluje od šizofrenije?

Psihotični poremećaji se mogu pojaviti kod nekih osoba koje koriste ili su koristile psihostimulativne supstance ili alkohol, kako prilikom intoksikacije, tako i kada se pojave simptomi apstinencije (npr. delirijum tremens). Psihoze, kao i šizofrenija, sve su više prouzrokovane stimulativnim drogama, kao što su amfetamin ili LSD.

Zapamtite!

Pojava simptoma koji su karakteristični za šizofreniju ne mora da ukazuje na to da osoba zapravo boluje od šizofrenije, jer simptomi isto tako mogu biti izazvani upotrebom ili zloupotrebom stimulativnih droga.

Najbolji način da otkrijete da li dete boluje od šizofrenije jeste da se obratite nadležnom lekaru.

EM-109686; 09/2022