Kada je potrebna hospitalizacija?

Kada je potrebna hospitalizacija?

Veći deo lečenja se sprovodi van bolnice, najčešće kod kuće, sa porodicom. Međutim, ponekad je hospitalizacija neophodna. Odlazak u psihijatrijsku bolnicu savetuje se ljudima koji boluju od šizofrenije u slučaju epizoda akutne bolesti i kada:

  • pacijent nije u stanju da kontroliše svoje ponašanje do te mere da postoji osnovan strah da pacijent može da predstavlja pretnju po svoju ili bezbednost drugih (ozbiljan rizik po ljudsko zdravlje i život);
  • pacijent poriče da mu se stanje pogoršalo, odbija da uzima lekove i ima razloga da se pretpostavi da će se trenutno stanje dalje pogoršavati;
  • usled pogoršanog stanja, pacijent prestaje da ispunjava svoje osnovne potrebe, npr. pacijent spava napolju, ne jede i ne pije;
  • pacijent koji boluje od šizofrenije takođe boluje od ozbiljne fizičke bolesti ili se pojavljuju takva neželjena dejstva lekova da bi bilo nemoguće izboriti se sa njima ako osoba nije u bolnici.

Dobro je znati...

Obično tokom prve epizode, pacijent se može uputiti na psihijatrijsku hospitalizaciju da bi se postavila tačna dijagnoza bolesti i utvrdio plan za dalje lečenje, čak i kad nisu prisutni faktori za hospitalizaciju koji su pomenuti napred.

Da li znate...

Ako, međutim, pacijentu nije potrebna hospitalizacija i rezultati lečenja kod kuće su zadovoljavajući, pacijentu se može predložiti nekoliko takozvanih indirektnih načina lečenja.

Ovde spadaju:

  • boravak u dnevnoj bolnici, na primer, od 8 do 15 časova, pet dana u nedelji, obično u kombinaciji sa intenzivnom radnom terapijom;
  • lečenje pri domu zdravlja: kad s vremena na vreme lekar, psiholog ili medicinska sestra dođu kod pacijenta kući, a porodica pacijenta na dnevnoj bazi ispunjava ulogu terapijskog čuvara pacijenta;
  • terapija u kućnom okruženju umesto u bolnici.

EM-109686; 09/2022