Priznajem, bolestan sam: najveća stigma sa kojom smo morali da se borimo

Priznajem, bolestan sam: najveća stigma sa kojom smo morali da se borimo

Pre šesnaest godina, kada je moja bolest počela, “psihologija” je za mnoge ljude bila sramna reč; “psihijatrija” još više! To je bio najveći izazov sa kojim sam morao da se nosim, a koji je u to vreme bio prilično težak.

Više od deset godina nisam priznavao da sam bolestan. Sakrivao sam istinu i lagao samog sebe. Dugo vremena bio sam uveren da sam genije i smatrao sam da su teški periodi normalni deo života, bar tako sam govorio sebi i ljudima oko sebe.

Onda sam morao da se suočim sa stvarnošću. Tokom najtežeg perioda mog života, shvatio sam da moja bolest prevazilazi mene i moju suprugu. Stanje mi je postalo tako teško da sam morao da se suočim sa činjenicom da sam ja mentalno obolela osoba.

Duge godine koje sam proveo na terapiji i usmeravanje stručnjaka pomoglo mi je da prihvatim svoju bolest. Verovatno je i moje vaspitanje doprinelo mojoj sposobnosti da radim sa stručnjacima tokom ovog dugog ali teškog procesa.

Ako bih život uporedio sa bačvom, rekao bih da su drvene letvice poput različitih polja našeg života: porodica, prijatelji, posao, hobiji, sportovi itd. Moje je pitanje sledeće: ako bih mogao da podignem samo jednu letvicu na štetu svih ostalih, u kom slučaju najviše vode ostaje u našoj bačvi? Iskreno, ranije sam mislio da ako podignem profesionalne i radne letvice, u bačvi može da ostane puno vode. U najtežoj fazi mog života, Bog mi je pokazao da to nije slučaj. Kada mi se život urušio, ogromna količina vode počela je da curi kroz skoro svaku drvenu letvicu. Tako sam stigao do samog dna, i mentalno, i fizički, i finansijski i profesionalno. Nisam imao izbora, sem da shvatim da moram da promenim sopstveni život.

Kako je vaša bačva, dragi čitaoci? Neću vam otkriti veliku tajnu ako kažem: veći deo vaše vode staće u vašu bačvu ako su te uske drvene letvice, polja vašeg života, u ravnoteži. Danas se samo osmehujem. Da mi je to neko rekao na početku moje bolesti, možda bih mnoge stvari uradio drugačije. A od onda i jesam. Promenio sam stav. Tako je menadžer koji juri za profitom postao slikar i su-osnivač misije stručnih pomagača.

Evo mog saveta: promenite već danas ono što je potrebno da biste uveli ravnotežu u svoj život, jer ako to ne učinite, život će vas prisiliti. Verujte mi da je to mnogo bolniji način.

© 2019 Dániel Oravetz i Teodóra Kulcsár

Photo © Tamás Babják

EM-109686; 09/2022