Kako da razvijete efikasnu komunikaciju

Kako da razvijete efikasnu komunikaciju

Efikasna komunikacija se zasniva na umetnosti izbora odgovarajućih alatki koje će vam pomoći da vas publika bolje čuje i razume. Vaša organizacija pacijenata vodi dijalog sa velikom i raznolikom grupom zainteresovanih strana svakog dana. Zato je veoma korisno da imate na raspolaganju pouzdane alatke za komunikaciju. One će vam pomoći da uspešnije prenesete poruku i da ostvarite ciljeve komunikacije sa važnom publikom.

Da biste održali efikasnu komunikaciju sa različitom publikom, uzmite u obzir sledeće ključne faktore:

KOME SE OBRAĆATE?

Razumevanje publike
Prvi korak je precizno definisanje publike sa kojom želite da ostvarite komunikaciju.
Kada to obavite, pokušajte da se upoznate sa publikom i saznate nešto više podataka o njoj. Stavite se u njihov položaj. Čime se oni bave? Šta ih zanima? Koje su njihove potrebe i ciljevi? Na koji način komuniciraju? Kojim jezikom govore? U kom su domenu naročito aktivni – u tradicionalnim ili društvenim medijima?
Svaka publika ima različite ciljeve i komunicira na poseban način. Kada bolje upoznate drugu stranu, možete da osmislite efikasniju poruku.

O ČEMU GOVORITE?

Poruka
Sledeći ključni korak je definisanje poruke koju želite da prenesete unapred određenoj publici.
Efikasna poruka je ona koja ostavlja snažan utisak. Ostvarićete ovaj cilj ako je vaša poruka jasna i koncizna, lako se pamti, dosledna je i može se ponavljati. Zapamtite! Nemojte da pomešate poruku sa drugim vrstama komunikacije, kao što su slogani, činjenice ili izjava o misiji vaše organizacije pacijenata.

Argumenti
Argumenti koji govore u prilog poruci i daju joj kredibilitet trebalo bi da budu sastavni deo vaše komunikacije. Uvek treba da potkrepite svoje stavove uverljivim argumentima i dokazima. Poslužite se činjenicama, statističkim podacima, istraživanjima, anegdotama i vizuelnim sredstvima. Tako će publika biti spremnija da vas sasluša i zapamti vašu poruku.
Ova animacija sadrži osnovne savete za efikasnu komunikaciju.

Kako da uspostavite efikasnu komunikaciju
Advocacy Center

Molimo vas pogledajte kratak video koji su pripremili stručnjaci za komunikacije, o tome kako da uspešno vodite razgovor, kako da vas publika bolje čuje i razume.

NA KOJI NAČIN KOMUNICIRATE?

Tehnike za upravljanje razgovorom
Kako da prenesete poruku i uverite se da vas slušaoci čuju i razumeju? Ovde pomažu tehnike za upravljanje komunikacijom. Pogledajte ovaj video da biste saznali kako možete da ih koristite!

Tutorijal - Tehnike kontrole razgovora
Advocacy Center

Molimo vas pogledajte kratak video koji su pripremili stručnjaci za komunikacije, o tome kako da uspešno vodite razgovor, koristeći tri jednostavne tehnike koje će vam pomoći da vaše poruke budu bolje prihvaćene.
www.janssen4patients.com

EM-08358

Povezani sadržaj

Online alati


Svrha i cilj procene zdravstvenih tehnologija (HTA)
Pristupi proceni zdravstvenih tehnologija (HTA)