Open menu
Close menu

Pristupi proceni zdravstvenih tehnologija (HTA)

Pristupi proceni zdravstvenih tehnologija (HTA)

Pristupi proceni zdravstvenih tehnologija (HTA)
Advocacy Center

Kako da procenite vrednosti lekova primenom procene zdravstvenih tehnologija (HTA)? Saznajte odgovore u ovom kratkom video snimku.

PHSER/HEM/0318/0001

Povezani sadržaj

Šta je to procena zdravstvenih tehnologija (HTA)?


Potreba za politikom refundacije


Politika refundacije


Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson