Život sa hroničnom limfocitnom leukemijom: Moj život se čudesno promenio | Priča pacijenta

Život sa hroničnom limfocitnom leukemijom: Moj život se čudesno promenio | Priča pacijenta

Šizofrenija, Psorijaza, Hronična limfocitna leukemija (HLL), Multipli mijelom, Karcinom prostate, Kronova bolest, Rekuretni depresivni poremećaj, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Pogledajte video o iskustvima pacijenta i njegove porodice kako se nose sa bolešću tako što se ne fokusiraju na bolest, već na to da je pacijentu sve bolje...

EM-118457; 12/2022