Saveti

Informacije koje se nalaze na ovom sajtu, imaju za cilj da doprinesu Vašem opštem telesnom i duhovnom zdravlju, a odnose se na zdravu ishranu, vežbanje, emocije, opuštanje i svakodnevne praktične radnje. Ovo su sve važne stvari za održavanje telesnog i duhovnog zdravlja, ali one ne mogu da zamene razgovor sa lekarom. Ako imate pitanja u vezi sa Vašim stanjem ili lečenjem, neželjenim dejstvima, opštim zdravstvenim stanjem, obavezno razgovarajte sa Vašim lekarom ili lekarskim timom. Vaš lekar, medicinske sestre i ostali zdravstveni radnici su svi tu da Vam pomognu. Oni mogu i da Vas obaveste o udruženjima pacijenata ili lokalnim zdravstvenim uslugama i događajima u Vašoj blizini.

Savet br. 1

Zdrava ishrana

Savet br. 2

Saveti o ishrani

Savet br. 3

Svi ponekad možemo imati probleme sa varenjem

Savet br. 4

Higijena i bezbednost hrane

Savet br. 5

Savet br. 5 Vežbajte redovno

Savet br. 6

Odvojite vreme za opuštanje

Savet br. 7

Šta mogu da učinim da izbegnem infekciju?

Savet br. 8

Savet br. 8 Razumevanje svojih osećanja i suočavanje sa njima

Savet br. 9

Odnosi sa drugim ljudima

Savet br. 10

Saveti za za fizičko i duševno zdravlje

EM-118457; 12/2022