Lečenje

Lečenje

Mnogim ljudima kojima je dijagnostikovan rak krvi koji sporo napreduje, nije odmah potrebno lečenje. Neke ljude prilikom postavljanja dijagnoze ne muče nikakvi simpotomi, pa nije potrebno odmah započeti lečenje. S obzirom da sada imamo mnoge efikasne načine lečenja hronične limfocitne leukemije, iako ne možemo potpuno izlečiti bolest, lečenje se započinje tek kada kada bolest postane izraženija ili kada se pojave jasni znaci napredovanja bolesti. Lekari uglavnom započinju lečenje pri pojavi sledećih simptoma:

  • umor, ozbiljan gubitak telesne težine, izraženo noćno znojenje
  • uvećani limfni čvorovi

ili nalaz krvne slike pokazuju da bolest brzo napreduje.
Kod svakog pacijenta se vrši pažljiva procena karakteristika bolesti (napredovanje i stadijum bolesti), a procenjuje se i pacijent kako bi se odabrao optimalan način lečenja za svaki pojedinačni slučaj.

Pri izboru lečenja uobičajeno se uzima u obzir starost pacijenta, fizički status, takozvana procena opšteg telesnog stanja, kao i prisustvo ili odsustvo drugih bolesti (komorbiditeti). Ova procena je posebno važna za starije osobe, da bi se obezbedila ne samo efikasna terapija, već i lečenje sa prihvatljivom toksičnošću. Pre donošenja konačne odluke takođe je važno proceniti biološke karakteristike ćelija leukemije. Postojanje određenih genetskih promena odlučujući je faktor za izbor najprikladnije terapije.

Mogućnosti lečenja

Trenutni stav hematologa prati međunarodne smernice koje preporučuju da se terapija rezerviše samo za one pacijente kod kojih je bolest u odmaklijem stadijumu ili postoji jasna tendencija razvoja bolesti. Iskustvo svake osobe koja boluje od HLL je različito što se tiče simptoma i prognoze. HLL se retko može izlečiti. Lečenje može da pomogne u smanjenju simptoma i usporavanju napredovanja bolesti. Vaš lekar će razgovarati sa Vama o mogućnostima lečenja.

Šta znači posmatrati i čekati?

Ponekad lekari smatraju da je najbolje lečenje za pacijenta sa HLL - ‘posmatrati i čekati’.

Nove mogućnosti da pobedimo hroničnu limfocitnu leukemiju

Hronična limfocitna leukemija (HLL) je najčešći tip hematoloških maligniteta kod odraslih, ali najveći broj novodijagnostikovanih pacijenata sa HLL za nju nikada ranije nisu čuli. Iako reč ‘leukemija’ može da zvuči šokantno mnogim ljudima, HLL ima heterogeni i raznoliki klinički tok. U većini slučajeva HLL napreduje polako i prilično je pasivna bolest kod nekih bolesnika, tako da uopšte ne iziskuje terapiju celog života, dok je kod jednog manjeg broja pacijenata HLL bolest koju odlikuju agresivan tok i brzo napredovanje. Različiti aspekti HLL iziskuju i donekle različite terapijske pristupe, ali zahvaljujući širenju naših znanja o genskoj osnovi i kliničkom toku ove bolesti, danas su pacijentima sa agresivnijom bolešću dostupne nove i efikasne terapije.

Redovni kontrolni pregledi

Vaš lekar će Vas zamoliti da dolazite na kontrolni pregled na nekoliko nedelja ili meseci ili na godinu dana.

Da li mi je potrebno lečenje?

Velikom broju osoba kojima je dijagnostikovan rak krvi koji sporo napreduje, nije odmah potrebno lečenje. Neke osobe prilikom postavljanja dijagnoze ne muče nikakvi simpotomi, pa nije potrebno odmah započeti lečenje.

Ciljevi lečenja

Vaši ciljevi

Za savladavanje dugotrajnog zdravstvenog stanja kao što je rak, potrebno je mnogo vremena i energije.

EM-118457; 12/2022