O bolesti

O bolesti

Leukemija je rak koštane srži i krvi koji uzrokuje povećanje broja određenih vrsta belih krvnih zrnaca.1 Različiti oblici leukemije su klasifikovani u zavisnosti od vrste belih krvnih zrnaca čiji se broj povećao i napredovanja bolesti. Četiri glavna tipa leukemije su: hronična limfocitna leukemija (HLL), akutna limfoblastna leukemija (ALL), hronična mijeloidna leukemija (HML) i akutna mijeloidna leukemija (AML). Svaki tip leukemije ima svoje karakteristike i način lečenja.

Šta je hronična limfocitna leukemija?
Sigurno ste se osećali prilično potreseno kad Vam je postavljena dijagnoza hronične limfocitne leukemije (HLL). Verovatno imate pitanja i zabrinuti ste. Želimo da Vam pružimo osnovne informacije o bolesti i navedemo šta možete da očekujete u budućnosti. Vi sami imate najvažniju ulogu u svom lečenju, pa je važno da budete dobro informisani i da razumete buduće korake.

Šta je leukemija?

Sigurno ste se osećali prilično potreseno kad Vam je postavljena dijagnoza hronične limfocitne leukemije (HLL). Verovatno imate pitanja i zabrinuti ste. Želimo da Vam pružimo osnovne informacije o bolesti i navedemo šta možete da očekujete u budućnosti. Vi sami imate najvažniju ulogu u svom lečenju, pa je važno da budete dobro informisani i da razumete buduće korake.

Šta je leukemija?

Leukemija je rak koštane srži i krvi koji uzrokuje povećanje broja određenih vrsta belih krvnih zrnaca.

Šta je hronična limfocitna leukemija?

Hronična limfocitna leukemija je najčešći tip leukemije u zapadnom svetu i od nje obolevaju češće muškarci nego žene.

Znaci i simptomi

Simptomi hronične limfocitne leukemije se obično razvijaju tokom vremena. U ranoj fazi bolesti, HLL često neznatno utiče na opšte stanje osobe.

Uzroci i faktori rizika

Ne znamo šta je uzrok nastanka hronične limfocitne leukemije, ali su se mnogi naučnici poslednjih godina posvetili istraživanju HLL da bi razumeli uzroke nastanka ovog oblika leukemije.

Kratki rečnik pojmova

Kratki rečnik pojmova

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza hronične limfocitne leukemije

U većini slučajeva (oko 70%), dijagnoza hronične limfocitne leukemije (HLL) je slučajna i postavljena je kod ljudi koji nemaju simptome, pregledom koji pokazuje povećanje broja belih krvnih zrnaca, posebno limfocita u krvi.

Razvoj bolesti

Šta je određivanje stadijuma?

Kada je osobi dijagnostikovana HLL, lekar će odrediti stadijum bolesti (kako se bolest razvija).

Prognostički faktori

Procena stadijuma bolesti (tj. načini određivanja stadijuma prema Rai-u i Bine-u) i dalje je bitna za prognozu, u kombinaciji s procenom mnogih drugih kliničkih i bioloških faktora koji su važni za davanje prognoze bolesti.

EM-118457; 12/2022