Video snimci

Život s KLL-om: Smatram se izliječenom, i vi to isto možete postići! - Nadina priča

Hronična limfocitna leukemija (HLL)

Život sa hroničnom limfocitnom leukemijom: "Radim kao apsolutno zdrava osoba" | Priča pacijenta

Hronična limfocitna leukemija (HLL)

Život sa hroničnom limfocitnom leukemijom: Moj život se čudesno promenio | Priča pacijenta

Hronična limfocitna leukemija (HLL)

Život sa hroničnom limfocitnom leukemijom: Osećam kako sam jača svakog dana | Priča pacijenta

Hronična limfocitna leukemija (HLL)

EM-118457; 12/2022