O oboljenju

Crohn_About-disease_O_oboljenjui_walk.jpg

Kronova bolest (KB) je imuno-posredovano zapaljensko oboljenje u kom neodgovarajući odgovor imunog sistema pogađa gastrointestinalni (GI) trakt i tako dovodi do hronične upale creva. Kronova bolest i ulcerozni kolitis se zajedno nazivaju hroničnim inflamatornim bolestima creva (IBC). Inflamantorne bolesti creva mogu ozbiljno da utiču na kvalitet života pacijenta i mogu predstavljati veliko finansijsko opterećenje.

Šta je Kronova bolest?

Šta je Kronova bolest?

Kronova bolest je hronično oboljenje. To znači da je bolest trajna i doživotna i da se smenjuju periodi stabilizacije (remisije) i periodi aktivacije bolesti (recidivi ili napadaji).

Simptomi

Simptomi

Kod pacijenata sa Kronovom bolešću javlja se više različitih znakova i simptoma koji se razlikuju od osobe do osobe, mogu da se menjaju vremenom i mogu biti u rasponu od blagih do ozbiljnih.

Kako dijagnostikovati Kronovu bolest?

Kako dijagnostikovati Kronovu bolest?

Rana dijagnoza i rano lečenje Kronove bolesti su veoma važni zato što ovo hronično oboljenje napreduje i dovodi do oštećenja organa.

Ekstraintestinalna manifestacija Kronove bolesti

Ekstraintestinalna manifestacija Kronove bolesti

Kod 10–30% pacijenata koji boluju od Kronove bolesti zapažaju se takozvane ekstraintestinalne manifestacije koje se javljaju izvan probavnog sistema i najčešće zahvataju zglobove i kičmu (bol, upala zgloba – artritis), kao i kožu, oči i druge sisteme organa.

EM-17740; 09/2019