Dodatne mere

Dodatne mere

Profesionalne smernice savetuju svim pacijentima da ostave pušenje zato što prestanak pušenja ima pozitivan uticaj na tok lečenja.
Nema specijalnog načina ishrane ili plana ishrane koji se preporučuje osobama koje boluju od Kronove bolesti, ali zdrava i dobro balansirana ishrana može pomoći. Preporuke o ishrani moraju da budu osmišljene za svakog pacijenta posebno u zavisnosti od toga koji deo creva je zahvaćen i koja vrsta simptoma se javlja.

EM-17740, 09/2019

Povezani sadržaj

Lečenje Kronove bolesti
Terapije lekovima