Lečenje Kronove bolesti

Lečenje Kronove bolesti

Danas možemo lečiti i kontrolisati čak i ozbiljnije manifestacije Kronove bolesti sa ciljem da oboleloj osobi omogućimo što kvalitetniji život i da sprečimo oštećenje creva koje može da nastane kao posledica hroničnih zapaljenja.

Ako pacijent ne reaguje na medicinski tretman, hronično zapaljenje vodi do ozbiljnih striktura, stvaranja apscesa i fistula, što zahteva hiruršku intervenciju kako bi se otklonili simptomi i osiguralo zdravo funkcionisanje probavnog sistema.

CILJEVI LEČENJA

Kronova bolest je hronično oboljenje. To znači da ova bolest zahteva trajno lečenje sa ciljem postizanja potpunog i dugotrajnog zaceljenja sluzokože creva jer je to jedini način da se spreči trajno oštećenje digestivnog trakta.
Ciljevi lečenja

 • ublažavanje manifestacija i simptoma bolesti (dijareja, bol u stomaku, umor...)
 • dugoročno smanjenje upale, samim tim duži periodi bez simptoma (postizanje i održavanje remisije)
 • sprečavanje napada (aktivna inflamacija)
 • kompletno i dugotrajno zaceljenje sluzokože creva, sa ciljem da se spreče trajna oštećenja i komplikacije
 • održavanje odgovarajuće ishrane
 • odlaganje operacije što je duže moguće
 • svođenje negativnog uticaja bolesti na kvalitet života na najmanju moguću meru
Realni lični ciljevi
 • normalan razvoj tokom puberteta
 • pohađanje nastave bez izostanaka
 • izbor zanimanja po sopstvenom nahođenju
 • mogućnost odlaska na posao
 • uspešan završetak školovanja
 • osnivanje porodice i vođenje aktivnog porodičnog i društvenog života
Crohn_treatment_Lečenje_Kronove_bolesti_imp-text.jpg

EM-17740, 09/2019

Povezani sadržaj

Terapije lekovima
Dodatne mere
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson