Operacija

Operacija

Nelečena Kronova bolest može dovesti do otkazivanja organa (creva). Lekovi možda ne mogu da kontrolišu bolest na odgovarajući način i kod nekih osoba se mogu javiti komplikacije koje zahtevaju operaciju. Prilikom operacije se uklanja samo zahvaćen segment creva. Prednosti operacije su obično privremene. Upala se često ponovo javlja u blizini mesta isecanja. Neki pacijenti imaju duge periode bez simptoma. Nije moguće predvideti koliko dugo će period remisije trajati niti kada će se simptomi ponovo javiti.

Stoma

Stoma je hirurški formirani otvor na površini kože koji omogućava uklanjanje intestinalnog otpada iz tela tako da se zaobilaze debelo crevo ili rektum. Izmet se izbacuje u spoljnu kesu koja je povezana s abdomenom. Stoma može da bude trajna ili privremena.
Lekar donosi odluku da izvrši stomu samo kada nema drugih opcija. Pažljivom negom i postupanjem sa stomom, kao i odgovarajućem ishranom, mogu da se spreče komplikacije povezane s održavanjem stome. Zdravstvene komplikacije moraju da se prepoznaju i da se preduzmu odgovarajuće mere.

EM-17740, 09/2019

Povezani sadržaj

Dodatne mere
Lečenje Kronove bolesti
Terapije lekovima