Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti. Zuzanina priča - pacijentkinja sa dijagnozom MM.

Ovim putem želim da ohrabrim sve koji prolaze kroz iste teškoće i da im poručim da je nauka napredovala, tako da čak i sa ovakvim problemima možemo da se izborimo. Ujedno, novi lekovi, koji poboljšavaju kvalitet života, stalno dolaze na tržište.

Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti. Zuzanina priča - pacijentkinja sa dijagnozom MM.

Šizofrenija, Psorijaza, Hronična limfocitna leukemija (HLL), Multipli mijelom, Karcinom prostate, Kronova bolest, Rekuretni depresivni poremećaj, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

Ovim putem želim da ohrabrim sve koji prolaze kroz iste teškoće i da im poručim da je nauka napredovala, tako da čak i sa ovakvim problemima možemo da se izborimo. Ujedno, novi lekovi, koji poboljšavaju kvalitet života, stalno dolaze na tržište.

EM-118664; 12/2022